THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thơ nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27 - 2)
28-02-2019
9907.jpgNhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam , trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà Thơ Đào Nguyên Lịch


GƯƠNG SÁNG NGÀNH Y

Năm tháng yêu nghề đến thiết tha
Chung tay xây đắp vững lòng ta
Lương y nghĩa ấy mình tôn trọng
Từ mẫu tình này bạn ngợi ca
Đức những đắp bồi - luôn đức độ
Tài từng tôi luyện - mãi tài ba
Bệnh ai qua khỏi lòng thanh thản
Gương tốt mỗi ngày tỏa sáng ra!

LƯƠNG TÂM ĐẠO ĐỨC

Nâng cánh cho diều thỏa sức bay
Ngành y mình đấy mãi hăng say
Khó khăn nào quản ta chung sức
Gian khó không nề bạn góp tay
Đã sáng lương tâm từ thuở trước
Từng ngời đạo đức đến hôm nay
Ống tiêm, viên thuốc đâu cọi nhẹ
Cứu sống bao người thế mới hay!

TẤM LÒNG THẦY THUỐC

Vì dân phục vụ quyết nâng cao
Y đức Ngành mình quý biết bao 
Đâu ngại đêm đông nhiều vất vả
Chẳng sờn tháng hạ lắm gian lao
Chuyên khoa bền bỉ lòng tha thiết
Nghiệp vụ vững vàng dạ ước ao
Để cuộc sống có thêm chất lượng
Tấm lòng Thầy thuốc tỏ như sao.

ƠN NGƯỜI THẦY THUỐC

Qua tay bác sĩ bệnh nhân đông
Chăm sóc ân cần vẫn gắng công
Lắm bận kim tiêm anh đã thạo
Nhiều lần dao mổ chị còn thông
Đã thôi tật đấy bao nhiêu cháu
Lại khỏi bệnh này biết mấy ông
Năm tháng tận tâm cùng nỗ lực
Góp phần tô điểm với non sông.

SÓNG GIÓ VƯỢT QUA

Quý trọng Ngành y suốt bấy lâu
Dẫu qua gian khó ngại ngần đâu
Chăm lo sớm tối tình luôn nặng
Chữa trị đêm ngày nghĩa mãi sâu
Để kẻ ốm đau vơi ngán ngẩm
Cho người bệnh tật bớt lo âu
Qua bao sóng gió lòng đâu nhụt

Vẫn vững tay chèo vaượt bể dâu! 


Tác giả BBT