THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Đôi dòng tâm sự - Tác giả Quang Chính
10-11-2018
9926.jpgTrân trọng giới thiệu Đôi dòng tâm sự của Thi sỹ Quang Chính:

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
(Kính tặng CLB Thơ Đường Hà Nội!)

Đã trót xa nhà chẳng gặp nhau
Vì cam - bưởi quýt chịu âu sầu
Hàn Giang mộng ảo gieo nhiều ý
Đảo Ngọc mơ màng nghĩ lắm câu
Vãn cảnh đường yêu hòa nhạc phố
Giao tình nẻo nhớ dạo thi lầu
Quê mình ấp ủ bao hoài niệm
Để mãi cùng thơ kết bạn bầu.

NGẮM SAO TRỜI

Tàn thu dạo cảnh ngắm sao trời
Thả bước làn sương giọt đã rơi 
Nghĩa nặng Đường thi dù cách trở
Tình sâu Lục bát chẳng xa rời
Cho vài tứ lạ hòa muôn nẻo
Để những vần yêu ấm một thời
Bạn hữu cùng vui lòng sảng khoái
Hồn thơ lộng gió giữa dòng khơi.

Quang Chính – 06/10/2018


Tác giả BBT