THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thơ viết nhân ngày Vu Lan
16-08-2019
9848.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ viết nhân ngày Vu Lan  

1/  NGUYỄN ĐỨC THỤ:


Ngày lễ Vu Lan, tôi bỗng nhớ Mẹ tôi, nhớ việc Mẹ làm, nhớ tài Mẹ có, nhớ đức Mẹ nêu...

ĐỌC KIỀU NHỚ MẸ.

Mẹ ngồi vá áo cũ cho ta,

Mẹ nhẩm “…xưa phong gấm rủ là…”.(*)

Mẹ xót Kiều đời nhiều cực nhục,

Kiều thương mẹ phận lắm châu sa.

Mũi kim vô cảm tay bầm máu,

Truyện cũ đa tình lệ thấm hoa.

Mẹ vẩn vơ đường khâu mũi chỉ,

Kiều ngơ ngẩn cỏ áy dương tà…

___

(*) một câu Kiều

MẸ TÔI (1)

Bốn mốt thu đông vắng mẹ rồi,

Bóng hình vẫn cứ hiện trong tôi…

Khi khăn vấn, yếm nâu, chân đất,

Lúc áo the,xà tích, váy sồi . 

Đường ngõ ra chừng bà lý đấy,

Ruộng đồng rõ thật lực điền thôi.

Bà hai, bà cả tài khu xử,

Quấn quýt đàn con ấm mãi đời…


MẸ TÔI (2)

Một nong tằm sánh năm nong kén,

Hai né kén bằng chín nén tơ.

Cả tháng thường là ăn đứng đấy !

Cả tuần luôn chỉ ngủ ngồi cơ !

Vẫn duyên dáng, yếm trần canh cửi,

Càng mặn mà, âm điệu khúc ru.

Câu lẩy Kiều rơi bao nước mắt 

Giấc mơ nao thấy mẹ bây giờ ?!


MẸ TÔI (3)

Góa chồng Mẹ ở tuổi năm mươi

Cơ nghiệp lo toan chả kém người

Ruộng bẩy mẫu xa gần vẫn tốt

Con ba đàn khôn dại đều vui

Em ngồi dệt ‘bẩy vuông không thiếu’ (1)

Chị cấy mùa ‘sào rưỡi mới ngơi’ (2)

Chú Bủng cày Đồng Sung chớ lỏi (3)

Chú Chanh bừa Khổ Xã cho tơi (4)

Rồi mai An Duyệt thăm thung cỏ (5) 

Tới mốt Nông Khê cắt lúa trời (6)

Xếp đặt việc đâu ra đấy tất

Ngoài làng trong họ ấm êm thôi

--------

(1)(2) mẹ khoán việc - 

(3)(4) người ở năm, người ở tháng – 

(5) nơi định cắt cỏ về nuôi trâu - 

(6) lúa tự nẩy, vẫn có thu hoạch2/ VŨ BÌNH SINH:

ÂM THẦM


Mẹ ngồi nhớ lại cánh đồng xưa

Chậm rãi nhìn cha dẻo bước bừa

Ruộng lúa xanh rờn lay gió sớm

Đàn cò trắng nõn đẩy mây trưa

Nhà cao chẳng thích vì trăng thiếu

Xưởng rộng không ưa bởi nắng thừa

Cảnh cũ giờ đây lùi dĩ vãng

Âm thầm tiếng trúc giữa trời thưa

15 . 8 . 2019

Vũ Bình SinhTop of Form


Tác giả BBT