THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


CHỈ NHỚ - Tác giả Hoàng Hào
28-06-2019
15 - 1.gifTrân trọng giới thiệu bài thơ CHỈ NHỚ của Nhà Thơ Hoàng Hào:

          CHỈ NHỚ

Có lẽ từng mang áo bạc mầu

Mà thương đồng ruộng với nương dâu

Phố phường son phấn thường quên đến

Làng xóm quê mùa lại nhớ lâu

Nay chẳng muốn chi mâm yến tiệc

Mà hay thèm đến bát canh rau

Nên không tha thiết nơi nhung lụa

Chỉ nhớ thương người áo cánh nâu

Làng Động 21/6/2019 - Hoàng Hào
Tác giả BBT