THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


CHỈ NHỚ - Tác giả Hoàng Hào
28-06-2019
15 - 1.gifTrân trọng giới thiệu bài thơ CHỈ NHỚ của Nhà Thơ Hoàng Hào:

          CHỈ NHỚ

Có lẽ từng mang áo bạc mầu

Mà thương đồng ruộng với nương dâu

Phố phường son phấn thường quên đến

Làng xóm quê mùa lại nhớ lâu

Nay chẳng muốn chi mâm yến tiệc

Mà hay thèm đến bát canh rau

Nên không tha thiết nơi nhung lụa

Chỉ nhớ thương người áo cánh nâu

Làng Động 21/6/2019 - Hoàng Hào
Tác giả BBT