THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thơ chào mừng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi (1-10)
30-09-2019
9820.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ viết về Ngày Người Cao Tuổi (1-10):

1/  Tác giả Hoàng Hào:

CHỚ MẶC CẢM
Mặc cảm làm chi với tuổi già
Tự ta lại làm khổ cho ta
Trái tim còn đập còn nhung nhớ
Sắc máu vẫn tươi vẫn mặn mà
Chớ khép cõi lòng trong quạnh quẽ
Mở toang tình cảm để giao hoà
Cây già tuy cỗi trơ thân mốc
Vẫn trữ nhựa xuân trổ lá hoa
30/9/2019

2/  Tác giả Trần Văn Cường:

VUI TUỔI GIÀ

 

Lão đáo nhàn hưu tuổi xế tà

Người cùng nhiệm sở cũng dần xa

Say vào máy mạng khi ôm cháu

Khoái đọc thơ Đường lúc tưới hoa

Thế sự thăng trầm không bức xúc

Lương tâm sáng tỏ chẳng phiền hà

Ung dung tự tại đời thanh thản

Sống thực lòng nhân, toại nguyện già.

 

Sống thực lòng nhân, toại nguyện già

Chăm lo hiếu hỷ với quê nhà

Đồng môn gặp gỡ mời ly rượu

Chiến hữu giao lưu thưởng ấm trà

Thuế quỹ dân phường luôn đóng góp

Phong trào xã hội vẫn tham gia

Làm gương mẫu mực cùng con cháu

Họ tộc quanh năm mãi thái hòa.

 

Họ tộc quanh năm mãi thái hòa

Trăm miền phấn khởi rộn lời ca

Canh tân thể chế giàu hy vọng

Chú trọng nhân quyền đẹp quốc gia

Đảng lái dân chèo ra biển cả

Dân bàn Đảng quyết vượt phong ba

Tương lai xán lạn nhiều mong ước

Sống khỏe đời vui phúc phận già.

Chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

1/10/2015


Tác giả BBT