THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Thơ Nguyễn Trãi
24-05-2023
 NGUYEN TRAI.jpgXin được giới thiệu

 NGUYỄN TRÃI

(1380 – 1442)

Nguyễn Trãi, nhà văn hóa lớn của dân tộc và của thế giới, hiệu Ức Trai, quê làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Quốc Oai, trán Sơn Nam thượng, nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Đỗ Thái học sinh đời nhà Hồ năm Canh Thìn (1400) lúc 20 tuổi. Sau tham dự cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi. Được liệt vào hàng Đại Phu, tước Quan Phục Hầu.   Ông là tác giả của Bình Ngô Đại cáo và nhiều tác phẩm khác như Quân trung từ mệnh tập, Ức trai dư địa chí, Ức trai di tập, Quốc âm thi tập, Ngọc Đường di cảo, Gia huấn ca Sau đay là bài thơ của Ông

.THẦN PHÙ HẢI KHẨU

 

Nguyên tác :                        

                           

                              

                              

                              

           

                              

                             

                              

Phiên âm:              Thần Phù hải khẩu

Cố quốc quy tâm lạc nhạn biên,

Thu phong nhất diệp hải môn thuyền

Kình phun lãng hống lôi nam bắc,

Sáo ủng sơn liên ngọc hậu tiền.

Thiên địa đa tình khôi cự tẩm,

Huân danh thử hội tưởng đương niên.

Nhật tà ỷ trạo thương mang lập,

Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ yên.

Dịch thơ :              Cửa biển Thần Phù

Chốn cũ tâm về cánh nhạn mau,

Gió thu một lá  hải thuyền đâu?

Kình phun sóng vỗ gầm nam bắc,

Giáo dựng non bầy ngọc trước sau.

Thiên địa đa tình khoe sắc lớn,

Công danh mở hội nhớ năm nào(1)

Chiều tà tựa mái bâng khuâng đứng,

Sóng lạnh run trong khói nhiệm màu.

                         Dịch 2000

 

 

 

 

 

 (1) Ý nói tưởng nhớ đến công lao Chương Hoàng Hồ Quý Ly năm nào cho tải đá lấp các ngả sông thông ra cửa biển Thần Phù để chống quân Minh.

Tác giả BBT