THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Xuân Du của Khiếu Năng Tĩnh
07-05-2020

 005.jpg Xin được giới thiệu

BÀI THƠ XUÂN DU CỦA:

 

KHIẾU NĂNG TĨNH (1835-?) người xã Chân Mỹ, tổng Tử Vinh, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Năm 1878, ông đỗ Cử nhân (Hương cống). 2 năm sau, ông đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Ông làm quan Đốc học Hà Nội, Tế tửu Quốc tử giám

                                          Phiên âm:

                                      XUÂN DU

 

原作叫能                    Nguyên tác: Khiếu Năng Tĩnh

 

龍靈氣未能沉        Thăng long linh khí vị năng trầm

春到尋遊              Xuân đáo tầm du thiểu dưỡng tâm

國監石碑可得              Quốc Giám thạch bi quan khả đắc

家情溝館說良深               Gia tình câu quán thuyết lương thâm

王此地               Hưng vương thử địa do tồn tích

敗計傳書尚有箴              Bại kế truyền thư thượng hữu châm

近百年來當算               Cận bách niên lai đương toán định

清平回日抵骎骎               Thanh bình hồi nhật để xâm xâm

Dịch nghĩa:

             CHƠI  XUÂN

      Thăng long linh khí chưa thể chìm

Xuân đến du ngoạn dưỡng chút tâm

Bia đá Quốc Tử Giám xem vẫn được

Quán nhỏ tình nhà nói còn sâu nặng

Đất này dựng nghiệp để lại bao dấu tích

Sách truyền bại kế còn có những điều răn

Gần trăm năm nay đang đoán định

Ngày thanh bình trở lại mau mau .

 

Dịch thơ:

      Thăng Long đất tốt vẫn y nguyên

Năm mới chơi xuân giải chút phiền

Bia đá Khuê Văn lời sáng tỏ

Tình nhà quán gác ý chu viên

Dựng vua đất ấy còn lưu tích

Bại kế điều răn mãi khắc truyền

Kề cận trăm năm đang tính liệu

Bình yên liền đến khắp muôn miền.

           Sưu tầm & dịch thuật .Qúy Mỳ Nam Định

                                                                               

Tác giả BBT