THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Hội thảo khoa học Thơ Đường Thời Nhà Trần
30-08-2022
9964.jpgTrân trọng giới thiệu vài nét về Hội Thảo Khoa Học Thơ Đường Thời Nhà Trần 

Ngày 30 tháng 8 năm 2022 tại Thiền viện trúc Lâm Sùng Phúc p. Cự Khối q. Long Biên .Trung tâm Minh triết thơ Đường Việt Nam đã tổ chức Thành công tôt đẹp buổi Hội thảo khoa học " Thơ Đường luật thời Nhà Trần "
Thời nhà Trần là thời đại phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử quốc gia phong kiến. 

Thời đại với những con người có tấm lòng son nhân ái nhân văn thực sự vì dân vì nước. Những con người đã làm nên hào khí Đông A rực rỡ. Văn thơ thời Trần cũng được phát triển rầm rộ. Nhất là thơ Đường.

Hội thảo khoa học thơ Đường luật thời Trần là một việc làm có ý nghĩa vì khoa học vì nền văn hoá Dân tộc nhiều vị học giả giáo sư nhà nghiên cứu đã vào cuộc khai thác các giá trị văn hóa khu vực đường thời Trần một Di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam . Hội trường với 300 dại biểu làm việc nghiêm tuc 1 buổi sang . Sau bài tổng kết của giáo sư Nguyễn Đình Chú. Hội thảo đã bế mạc .

9965.jpg
   Giáo sư Nguyễn Đình Chú Tổng kết , bế mac buổi Họi thảo 

9966.jpg

9964.jpg
       Quóc Dũng Chánh Văn Phòng Trung tâm Minh triết Thơ Đường Việt Nam
                      dẫn chương trình.
Tác giả BBT