THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Hội thảo khoa học Thơ Đường Thời Nhà Trần
30-08-2022
9964.jpgTrân trọng giới thiệu vài nét về Hội Thảo Khoa Học Thơ Đường Thời Nhà Trần 

Ngày 30 tháng 8 năm 2022 tại Thiền viện trúc Lâm Sùng Phúc p. Cự Khối q. Long Biên .Trung tâm Minh triết thơ Đường Việt Nam đã tổ chức Thành công tôt đẹp buổi Hội thảo khoa học " Thơ Đường luật thời Nhà Trần "
Thời nhà Trần là thời đại phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử quốc gia phong kiến. 

Thời đại với những con người có tấm lòng son nhân ái nhân văn thực sự vì dân vì nước. Những con người đã làm nên hào khí Đông A rực rỡ. Văn thơ thời Trần cũng được phát triển rầm rộ. Nhất là thơ Đường.

Hội thảo khoa học thơ Đường luật thời Trần là một việc làm có ý nghĩa vì khoa học vì nền văn hoá Dân tộc nhiều vị học giả giáo sư nhà nghiên cứu đã vào cuộc khai thác các giá trị văn hóa khu vực đường thời Trần một Di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam . Hội trường với 300 dại biểu làm việc nghiêm tuc 1 buổi sang . Sau bài tổng kết của giáo sư Nguyễn Đình Chú. Hội thảo đã bế mạc .

9965.jpg
   Giáo sư Nguyễn Đình Chú Tổng kết , bế mac buổi Họi thảo 

9966.jpg

9964.jpg
       Quóc Dũng Chánh Văn Phòng Trung tâm Minh triết Thơ Đường Việt Nam
                      dẫn chương trình.
Tác giả BBT