THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA GIAO LƯU VÀ TRÌNH DIỄN THƠ TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI.
15-11-2019
HUy hieu vien.jpgXin Thông báo ngắn

   THÔNG BÁO  VỀ VIỆC THAM GIA GIAO LƯU VÀ TRÌNH DIỄN THƠ

                      TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI.

      Căn cứ vào Công văn số 172/ TTVHTP  Ngày 5 /11/2019 của  Giám đốc Trung tâm VHTP  đã gửi tới các Câu lạc bộ cơ sở . Nay ban Chủ nhiệm xin Thông báo cụ thể như sau :

-      Ngày tham gia từ 8 giờ sáng  Ngày 26/11/2019 ( Thứ Ba – Ngày 1/11 Kỷ Hợi)

-      Mỗi Câu lạc bộ cơ sở  1 (một) bài thơ , Nội dung: yêu quê hương đất nước , tình yêu con người ., nhất là với Thủ đô Hà Nội.  Thời gian mỗi bài thơ  trình diễn 5 phút .

-      Số lượng Hội viên  tham gia là Tất cả Hội viên

     Yêu cầu Các Câu lạc bộ gửi bài thơ và số người tham gia trình diễn bài thơ về “ thoduonghanoi@gmail.com” trước ngày 19/11/2019 .Thường trực tập hợp  báo cáo Lãnh đạo Trung Tâm.

       Để hoàn thành nhiệm vụ này mong các Ban Chủ nhiệm cơ sở chuẩn bị và báo cáo  về Thường trực CLB  đúng thời gian và bố trí để Toàn thể Hội viên có mặt  tới dự ..

                                                               TM/ Ban Chủ nhiệm

                                                                           Đức Thọ

Tác giả BBT