THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


THÔNG BÁO HỘI NGHỊ CÂU LẠC BỘ
05-12-2019

HUy hieu vien.jpgXin giới thiệu nguyên văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ THÓNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2020 RA MẮT TẬP THƠ HÀ NÔI XI, GIAO LƯU THƠ

 

     Được  sự nhất  trí của lãnh đạo Trung tâm văn hóa Thành phố Hà Nội . Câu lạc bộ thơ Đường Hà Nội tổ chức buổi họp để Tổng kết sự hoạt động năm 2019 thống nhất phương hướng năm 2020 , giao lưu thơ chào mừng ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày Quốc Phòng toàn dân.

    Ban chủ nhiệm CLB thống nhất mời toàn thể Hội viên Câu lạc bộ về dự họp :

    - Thời gian : Từ 8 giò Ngày 20 tháng 12 năm 2019 ( là ngày 25 tháng một năm Kỷ Hợi - thứ 6)

  - Địa điểm : Hội trường gác 2, Trung Tâm Số 7 Phùng Hưng Q. Hà Đông. TP Hà Nội.

 

        Vậy đề nghi BCN các CLB cơ sở vận động Hội viên về dự họp .Mỗi CLB chuẩn bị từ 3-5 bài thơ giao lưu.và tài chính nhận tập thơ, góp sinh hoạt bữa trưa. Tập thơ 65 ngàn đồng /1tập. Nếu lấy 2 tập thì 100 ngàn đồng /2 tập. Tiền sinh hoạt trưa 20 ngàn đồng /1 hv, còn tập thể bù thêm.)

   Rất mong các thi bá, thi huynh, thi hữu đi dủ đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả.

 

                                                                 Hà Nội,Ngày 5 tháng 12 năm 2019

                                                                           TM/ Ban Chủ nhiệm

                                                                                 Chu ky.F.jpg

                                                                                                 Nguyễn Đức Thọ

                                                                                              

 

Tác giả BBT