THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


THÔNG BAO VỀ HỌP BAN CHỦ NHIỆM
28-07-2019
 HUy hieu vien.jpgVĂN BẢN

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                           ---------------

 

     Số 05/19.TB.CLB                         Hà Nội ngày 30 tháng 07 năm 2019

 

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các CLB  cơ sở

 

      Căn cứ vào kế hoạch năm 2019, Ban Thường trực tổ chức buổi họp Ban Chủ nhiệm CLB  thơ Đường Hà Nội

      Nội dung như sau :

       

      -  Nộp tập thơ giao lưu trình  diễn Các Ban Chủ nhiệm cơ sở đã mang về chấm .     

      -   Hoàn thành Hội phí năm 2019.

      -   Bàn về tổ chức Buổi giao lưu trình diễn thơ tại Gia Lâm vào Ngày 24/8/2019

     Thời gian  họp vào  8 giờ sáng ngày 06 tháng 08 năm 2019

                                ( thứ Ba - Ngày 06 tháng 7 Kỷ Hợi)

 

     Địa điểm:  Phòng họp nhỏ  gác 2 bên khu Văn Phòng Trung tâm .

                    Số 07 Phùng Hưng , Q. Hà Đông , Hà Nội

 

           Vậy rất mong các Ông, bà nghiên cứu chuẩn bị nội dung về dự ( Trường họp Chủ nhiệm vắng thì ủy viên đi thay , không nên vắng thiếu môt Thành viên nào, ảnh hưởng tới kế hoạch chung).

 

 

T/M BAN CHỦ NHIỆM CLB                                          Nguyễn Đức Thọ  đã ký

 

 


Tác giả BBT