THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Ngày Hội Thơ Đường Luật Việt Nam 2017
30-04-2017
1193.jpg Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Ngày Hội Thơ Đường Luật Việt Nam 2017,

Những ngày này, trong không khí tưng bừng của cả Nước. Như là đến hẹn lại lên, Hội Thơ Đường Luật Việt Nam  đã  tổ chức ngày Hội thơ Đường Luật Việt Nam lần thứ 12 thiết thực kỉ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Tại TP Vinh – Nghệ An, Ngày hội đã thu hút gần 900 hội viên cùng bạn bè, người yêu thơ tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong Ngày Hội Thơ Đường Luật Việt Nam:


1/

 023.jpg

2 /Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam chuẩn bị đọc diễn văn khai mạc:

024.jpg

3
 025.jpg

027.jpg

4/
026.jpg

6/
028.jpg


032.jpg

029.jpg

030.jpg

033.jpg
Tác giả BBT