THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Ngày Hội Thơ Đường Luật Việt Nam 2017
30-04-2017
1193.jpg Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Ngày Hội Thơ Đường Luật Việt Nam 2017,

Những ngày này, trong không khí tưng bừng của cả Nước. Như là đến hẹn lại lên, Hội Thơ Đường Luật Việt Nam  đã  tổ chức ngày Hội thơ Đường Luật Việt Nam lần thứ 12 thiết thực kỉ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Tại TP Vinh – Nghệ An, Ngày hội đã thu hút gần 900 hội viên cùng bạn bè, người yêu thơ tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong Ngày Hội Thơ Đường Luật Việt Nam:


1/

 023.jpg

2 /Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam chuẩn bị đọc diễn văn khai mạc:

024.jpg

3
 025.jpg

027.jpg

4/
026.jpg

6/
028.jpg


032.jpg

029.jpg

030.jpg

033.jpg
Tác giả BBT