THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Chiếu thơ Đường luật Thanh Oai một chặng đường phấn đấu, xây dựng.
06-01-2015
 IMG_7608. F.jpgMột số hình ảnh về Hội nghi tổng kết năm 2014
 Văn nghệ chào mừng
IMG_7600.F.jpg IMG_7601.F.jpg
IMG_7617. F.jpg   Các đợn vị tặng hoa tặng quà

IMG_7602. F.jpg  IMG_7603.F.jpg
IMG_7605.F.jpg IMG_7606 . F .JPG
Quang cảnh hội trường                                   Chủ nhiệm Nguyễn Chí Công đọc báo cáo
IMG_7607. F.jpg IMG_7609 .F.jpg
Ông Lê Minh Quang T/giáo H.U phát biểu            Ông Chủ nhiệm CLB thơ Đường HN phát biểu
IMG_7616..F.jpg   IMG_7621.F.jpg
 Các đơn vị đóng góp ý kiến xây dựng .

IMG_7610 .F.jpg IMG_7611. F.jpg

IMG_7612 .F.jpg  IMG_7614. F.jpg

IMG_7613. F.jpg IMG_7615. F.jpg
IMG_7619 .F.jpg 

Tác giả BBT