THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chiếu thơ Đường luật Thanh Oai một chặng đường phấn đấu, xây dựng.
06-01-2015
 IMG_7608. F.jpgMột số hình ảnh về Hội nghi tổng kết năm 2014
 Văn nghệ chào mừng
IMG_7600.F.jpg IMG_7601.F.jpg
IMG_7617. F.jpg   Các đợn vị tặng hoa tặng quà

IMG_7602. F.jpg  IMG_7603.F.jpg
IMG_7605.F.jpg IMG_7606 . F .JPG
Quang cảnh hội trường                                   Chủ nhiệm Nguyễn Chí Công đọc báo cáo
IMG_7607. F.jpg IMG_7609 .F.jpg
Ông Lê Minh Quang T/giáo H.U phát biểu            Ông Chủ nhiệm CLB thơ Đường HN phát biểu
IMG_7616..F.jpg   IMG_7621.F.jpg
 Các đơn vị đóng góp ý kiến xây dựng .

IMG_7610 .F.jpg IMG_7611. F.jpg

IMG_7612 .F.jpg  IMG_7614. F.jpg

IMG_7613. F.jpg IMG_7615. F.jpg
IMG_7619 .F.jpg 

Tác giả BBT