THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Long Biên tình bút, tình thơ. Một số hình ảnh
24-11-2014
IMG  .1 .jpg   Văn nghệ chào mừng
 Văn nghệ chào mừng
IMG. f.jpg    IMG  .1 .jpg

IMG_ 6.jpg   IMG_3.jpg
IMG. 2.jpg IMG_8.jpg

Quang cảnh hội trường                                    Ông Khánh làm công tác tổ chức

IMG_7.jpg   IMG_5.jpg

Bà Chủ nhiệm đọc báo cáo                                     Ông Phùng văn Tía đọc lời cảm nhận tập thơ

IMG_ 4.jpg   IMG. 10 .jpg

Tặng hoa , tặng quà và giao lưu thơ
IMG. 11.jpg  IMG. 14.jpg

IMG. 17.jpg IMG_13.jpg

IMG_18 .jpg IMG_16.jpg

IMG_19.jpg  IMG_20.jpg

IMG_21.jpg   doc tho .jpg

 Chụp ảnh kỷ niệm

IMG_22.jpg

                                         

Tác giả BBT