THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Một số hình ảnh về buổi giao lưu kỷ niệm chiếu thơ Hương Chiều 10 tuổi & ra mắt tuyển tập Hương Chiều
13-11-2012
3.tap the.F.jpg  Xin giới thiệu một số hình ảnh về buổi giao lưu thơ nhân kỷ niệm 10 năm chiếu Hương Chiều được thành lập

IMG_4999.1 .jpg Hội trường TT bồi dưỡng chính trị H.Ứng Hòa
Nơi diễn ra buổi giao lưu .

IMG_4975.F.jpg Bà Linh lâm Chủ nhiệm đọc lời  khai mạc
và diễn văn kỷ niệm Hương Chiều 10 tuổi
IMG_4979.F.jpg  Ra mắt Tuyển tập Hương Chiều

1. BCN Huong chièu.F.jpg Các vị Chủ nhiệm qua các thời kỳ

IMG_4973.F .jpg Văn nghệ chào mừng

IMG_4985.1 .jpg Các đơn vị tặng Hoa
  Giám đóc Hiền Lương tặng hoa

IMG_4978.1 .jpg Lễ Kết nạp Hội viên mới

2 . Ong Tho.F.jpg Ông Đức Thọ PCN CLB Thơ Đường
TTVH Hà Nội đọc bài cảm nhận về tập Tuyển Hương Chiều

IMG_4998.1.jpg Ông Lê Đình Thịnh
P.Phòng VH huyện Ứng Hòa  cho ý kiến chỉ đạo và Bề mạc

             Các tiết mục trình diễn thơ
IMG_4988.1 .jpg

IMG_4989.1.jpg

IMG_4992.1.jpg

IMG_4993.1.jpg

IMG_4996.1 .jpg

IMG_4997.1.jpg

IMG_4994.1 .jpg

3.tap the.F.jpg Chụp ảnh kỷ niệm kết thúc buổi giao lưu
Tác giả Ánh NT & Linh lâm