THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Một số hình ảnh về cuộc liên hoan trình diễn thơ toàn quốc tại Quy Nhơn
14-08-2012
IMG_4664.jpg.1.jpg Từ ngày 5/8 tơi 10 tháng 8 năm 2012 CLB thơ Đường Hà Nội đước Trung tâm Văn hóa Hà Nội chọn đi dự liên hoan thơ các Câu lạc bộ toàn quốc . Xin giới thiệu một số hình ảnh tham gia của CLB
Một số hình ảnh :
IMG_4664.jpg.1.jpg  Quảng trường Quang Trung

IMG_4654.jpg.1.jpg Hội trường diên ra cuộc liên hoan

IMG_4621.jpg.1.jpg Ông Vương Duy Bảo P. cuc trưởng CVHCS khai mạc

IMG_4617.jpg.1.jpg Quang cảnh Hội trường

IMG_4629.jpg.1.jpg Các đoàn nhận cờ lưu niệm

IMG_4632.jpg.1.jpg Các đoàn nhận quà lưu niệm của Bình Định


IMG_4645.jpg.1.jpg Biểu diễn thơ

IMG_4691.jpg.1.jpg Nhà thơ Trần Ninh Hồ tổng kết

IMG_4678.jpg.1.jpg  CLB thơ Hà Nôị tham gia thả thơ

IMG_4687.jpg.1.jpg Nhận giải
IMG_4694.jpg.1.jpg Nhận giải

IMG_4699.jpg.1.jpg Nhận giải

IMG_4700.jpg.1.jpg Trung tâm VH Hà Nội nhận giải xuất sắc

Bang CTÐH.jpg Giấy CN giải

Bang XBÐao.jpg Giấy CN giải

IMG_4649.jpg.1.jpg Đoàn Hà Nội tại quán thơ Đường

IMG_4670.jpg.1.jpg Bạn thơ tới quán thơ Đường Hà Nội

IMG_4671.jpg.1.jpg Bạn thơ tới quán thơ Đường Hà Nội

MVI_4660.jpg.1.jpg Bạn thơ Bình Định tới thăm quán thơ Đường Hà Nội


IMG_4565.jpg.1.jpg Đoàn Hà Nội tại khu du lịch Gềnh Ráng

IMG_4570.jpg.1.jpg Trước mộ Hàn Mặc Tử

 IMG_4746.jpg.1.jpg Đại diện CLB thơ Đường Hà Nội tặng hoa
khi đoàn về tới Trung tâm

IMG_4747.jpg.1.jpg Đại diện CLB thơ Đường tặng hoa và quà cho đoàn .
Tác giả Ảnh của BBT