THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chiếu thơ Thạch Thất giao lưu kỷ niệm 65 năm ngày TBLS
01-08-2012
IMG_4491.jpgNgày 26/7/2012 Tại Hội trường Phú Kim Trung tâm huyện Thạch Thất, chiếu thơ Thạch Thất tổ chức giao lưu thơ . Sau đây là một số hình ảnh trong buổi giao lưu thơ thành công ấy
IMG_4482.jpg 
Văn nghệ chào mừng


IMG_4491.jpg

Văn nghệ chào mừng
IMG_4489.jpg
Văn nghệ chào mừng

IMG_4488.jpg
 Đọc thơ
IMG_4484.jpg
  Quang cảnh hội trường
IMG_4499.jpg
Ông Chủ nhiệm đọc lời khai mạc
IMG_4500.jpg
Ông Khuất Văn Vinh GĐ TT VH huyện tặng hoa và phát biểu ý kiến
IMG_4504.jpg
 Ông Tân Chủ Nhiệm CLB thơ Chương Mỹ tặng hoa và đọc thơ
IMG_4510.jpg
 Ngâm  thơ
IMG_4494.jpg
Ngâm thơ
IMG_4509.jpg
 Ngâm thơ
New Image.JPG
Văn nghệ bế mạc
IMG_4518.JPG
 Văn nghệ bế mạc
Tác giả BBT giới thiệu