THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Một số hình ảnh về buổi giao lưu thơ của Chiếu thơ Thạch Thất kỷ niệm 40 năm chiến thắng Địên Biên Phủ trên không, và 68 năm ngày thành lập QĐNDVN
24-12-2012
IMG_5109.F.jpg Ngày 22/12 Chiếu thơ Thạch Thất tổ chức buổi giao lưu thơ . Sau đây là một số hình ảnh :
IMG_5109.F.jpg  Văn nghệ chào mừng

IMG_5115.F.jpg

IMG_5113.F.jpg


IMG_5120.F.jpg  Phát thẻ cho Hội viên

IMG_5121.F.jpg Ông Chủ nhiệm đọc lời khai mạc

IMG_5124.F.jpg Thi nữ Bích Thược dẫn chương trình giao lưu thơ

IMG_5125.F.jpg  Trình diễn thơ

IMG_5127.F.jpg

IMG_5126.F.jpg

IMG_5128.F.jpg Các thi huynh , thi hữu trình bày thơ của mình

IMG_5129.F.jpg

IMG_5130.F.jpg

IMG_5131.F.jpg

IMG_5132.F.jpg

IMG_5133.F.jpg

IMG_5134.F.jpg

IMG_5135.F.jpg

IMG_5136.F.jpg

IMG_5137.F.jpg

IMG_5138.F.jpg

IMG_5139.F.jpg

IMG_5141.F.jpg

IMG_5143.F.jpg

IMG_5146.F.jpg  Chụp ảnh lưu niệm

                                   ảnh NT
Tác giả BBTgiơi thiệu