THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Một hình thức tôn vinh thơ luật Đường độc đáo
07-07-2013
IMG_5627.F.jpg  Một số hình ảnh giao lưu

IMG_tin tho.jpg  Màn múa cồng chiêng mở đầu buổi giao lưu , trình diễn

IMG_5936.F.jpg Ông Chủ tịch CLB thơ Đường Hà Nội khai mạc

IMG_5870.F.jpg MC Bích Thược dẫn chương trình

IMG_5555.F.jpg Chương trình giao lưu , trình diễn thơ

IMG_5577.F.jpg  Ban giám khảo làm việc

IMG_5578.F.jpg  Quang cảnh Hội trường

IMG_5576..F.jpg   Giao lưu, trình diễn  thơ

IMG_5579 .F.jpgIMG_5580.F.jpg


IMG_5581.F.jpgIMG_5583.F.jpgIMG_5584.F.jpgIMG_5586.F.jpgIMG_5589. F.jpgIMG_5591.F.jpg

IMG_5592.F.jpgIMG_5597.F.jpgIMG_5598.F.jpgIMG_5599.F.jpgIMG_5609.F.jpgIMG_5619.F.jpgIMG_5621.F.jpgIMG_5626.F.jpgIMG_5627.F.jpgIMG_5628.F.jpgIMG_5629.F.jpgIMG_5630.F.jpgIMG_5876 .1.jpgIMG_5631.F.jpgIMG_5633.F.jpgIMG_5558.F.jpg

  Kết thúc buổi giao lưu trình diễnTác giả Ảnh : Kiều Lương