THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô- Giao lưu thơ chào mừng
09-10-2014
Van nghe.JPG  Một số hình ảnh trong buổi giao lưu thơ
Văn nghệ chào mừng
IMG_7263.1 (FILEminimizer).jpg IMG_7264..1 (FILEminimizer).jpg

IMG_7266..1 (FILEminimizer).jpg IMG_7267.1 (FILEminimizer).jpg

  MC Bích Thước làm công tác tổ chức
IMG_7271.1 (FILEminimizer).jpg         IMG_7272..1 (FILEminimizer).jpg
                                                                              Chủ nhiệm CLB khai mạc


Các đại biểu tặng hoa

IMG_7273..1 (FILEminimizer).jpg   IMG_7274..1 (FILEminimizer).jpg

Hội viên tham gia trình bày thơ

IMG_7268.1 (FILEminimizer).jpg IMG_7269..1 (FILEminimizer).jpg

IMG_7270..1 (FILEminimizer).jpg  IMG_7281..1 (FILEminimizer).jpg

Nhà giáo Nguyễn Thị Thiện trình bày bài cảm nhận về tập tập thơ ra mắt
IMG_7275..1 (FILEminimizer).jpg quang cảnh Hội trường
                                                           IMG_7287..1 (FILEminimizer).jpg
 Hội viên tiếp tục giao lưu thơ
IMG_7284..1 (FILEminimizer).jpg  IMG_7282.1 (FILEminimizer).jpg
IMG_7283..1 (FILEminimizer).jpg  IMG_7285.1 (FILEminimizer).jpg

IMG_7288..1 (FILEminimizer).jpg  IMG_7289..1 (FILEminimizer).jpg

IMG_7290..1 (FILEminimizer).jpg IMG_7291..1 (FILEminimizer).jpg

IMG_7293..1 (FILEminimizer).jpg  IMG_7294..1 (FILEminimizer).jpg

IMG_7295..1 (FILEminimizer).jpg  IMG_7296..1 (FILEminimizer).jpg

IMG_7297..1 (FILEminimizer).jpg  IMG_7298..1 (FILEminimizer).jpg
                                                                                             Tin anha của PV
Tác giả BBT