THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Một số hình ảnh vê buổi ra mắt " Quốc Oai thi tập " của Chiếu thơ Quốc Oai
12-08-2013
     IMG_5983.F.jpg                Hôm qua Chủ nhật ngày 11/ 8 /2013 tại Hội trường một Cơ quan ở ngay Trung tâm huyện lỵ Quốc Oai , Chiếu thơ Đường luật Quốc oai thuộc CLB thơ Đường luật Trung tâm VH TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ ra mắt thi phẩm " Quốc Oai thi tập . Sau đây là một số hình ảnh
IMG_5984.F.jpg
                    Ông Nguyễn Đình Luận Chủ nhiệm Chiếu thơ khai mạc

IMG_5985. F.jpg
và ông Nguyễn Duy Cách điều hành chương trình

               IMG_5997.F.jpg Ông Nguyễn Duy Cách trình bày cảm nhận thi phẩm
         IMG_5987.F.jpg Ông Nguyễn Vũ Hán . HUV Trưởng Phong VHTT huyện phát biểu chỉ đạo

        IMG_5989 .F.jpg Các dơn vị , cá nhân tặng hoa , tặng quà

        IMG_5991F.jpg
IMG_5993 .F.jpg

      IMG_5992.F.jpg   Quang cảnh hội trường

      IMG_5994 .F.jpg    Giao lưu thơ

IMG_5995.F.jpg 

IMG_5996 .F.jpg
 IMG_5986.F.jpg 
IMG_5998.F.jpg

IMG_5999  . F.jpg 


IMG_6000 .F.jpg
                  Ông Cấn Xuân Trương P CN  đọc lời bế mạc

            IMG_6001 .F.jpg
Tác giả Ảnh BBT