THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Câu lạc bộ thơ Đường Hà Nội . Hy vọng sẽ nhều vụ bội thu
25-12-2013

IMG_0472.1.jpgHôm qua 24 tháng 12 năm 2013 Tại Hội trường Trung tâm VH TP Hà Nội, CLB thơ Đường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết sự hoạt động năm 2013, bàn định phương hướng hoạt động 2014 và ra mắt thi phẩm "Thơ Đường Hà Nội "V. Sau đây là một số hình ảnh của ngày Hội ngộ :

IMG_0474.1.jpg Văn nghệ chào mừng
IMG_0478.1.jpg 
IMG_0485.1.jpg
IMG_0486.1.jpg 
IMG_0496.1.jpg
IMG_0502.1.jpg 
IMG_0472.1.jpg
IMG_0510.1.jpg   Ông Nho Hồng PCN
                                           làm công tác Tổ chức và Khai mạc
IMG_0515.1.jpg  Ông Chủ nhiệm CLB đọc báo cáo Tổng kết
IMG_0527.1.jpg  Ông Dương Minh Châu Giám Đốc TT cho ý kiến chỉ đạo

IMG_6454.f.jpg Bìa tập thơ Đường Hà Nội V
IMG_0531.1.jpg  Ông Đặng Phụ đọc bài cảm nhận tập thơ
IMG_0517.1.jpg Thi nữ , Hội viên xấp xỉ 90 xuân chụp ảnh

IMG_0533.1.jpg  Ngâm thơ giao lưu
IMG_0476 .1.jpg 
IMG_0484.1.jpg
IMG_0505.1.jpg
 IMG_0537.1.jpg
IMG_0539.1.jpg 
 IMG_0488.1.jpg Quang cảnh Hội trường
IMG_0524.1.jpg  Ban lãnh đạo Trung tâm tham dự
IMG_0487.1.jpg Quang cảnh hội trường trước khi bế mạc .

Tác giả Ảnh Trần Sửu . BBT