THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Hà Nội một ngày thơ .
24-12-2014
 IMG_7447.F.jpg                  Một số hình ảnh
IMG_7445.F.jpgIMG_7450.. 1jpg (FILEminimizer).jpg                                        Văn nghệ chào mừng   
IMG_7449. F.jpg IMG_7452. F.jpg
Ông Phạm Quáng Chính làm công tác tổ chức/   Ông CN đọc báo cáo tổng kết và phương hướng
 IMG_7456. F .jpg
 Ông Đinh Nho Hồng trình bày bài viết về tập thơ Đường Hà Nội VI
IMG_7459. F .jpg      Ông Đình Chỉnh PGĐ TT phát biểu chỉ đạo   
IMG_7446.F .jpg  Quảng cảnh Hội trường
IMG_7447.F.jpg  IMG_7451.F .jpgIMG_7453. F.jpg  IMG_7455.  F .jpg

                    Giao lưu thơ
IMG_7448.1  (FILEminimizer).jpgIMG_7460. F.jpg

IMG_7462.. F.jpgIMG_7462.. F.jpgIMG_7463. F .jpgIMG_7471. F .jpg 
IMG_7464. F.jpg IMG_7467. F .jpg

IMG_7470.F .jpgIMG_7472. F.jpg

IMG_7473. F.jpgIMG_7475. F .jpg

IMG_7476. F .jpgIMG_7477. F .jpg   

IMG_7478. F .jpgIMG_7480. F.jpg
Tác giả A. K .Lương