THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Hà Nội một ngày thơ .
24-12-2014
 IMG_7447.F.jpg                  Một số hình ảnh
IMG_7445.F.jpgIMG_7450.. 1jpg (FILEminimizer).jpg                                        Văn nghệ chào mừng   
IMG_7449. F.jpg IMG_7452. F.jpg
Ông Phạm Quáng Chính làm công tác tổ chức/   Ông CN đọc báo cáo tổng kết và phương hướng
 IMG_7456. F .jpg
 Ông Đinh Nho Hồng trình bày bài viết về tập thơ Đường Hà Nội VI
IMG_7459. F .jpg      Ông Đình Chỉnh PGĐ TT phát biểu chỉ đạo   
IMG_7446.F .jpg  Quảng cảnh Hội trường
IMG_7447.F.jpg  IMG_7451.F .jpgIMG_7453. F.jpg  IMG_7455.  F .jpg

                    Giao lưu thơ
IMG_7448.1  (FILEminimizer).jpgIMG_7460. F.jpg

IMG_7462.. F.jpgIMG_7462.. F.jpgIMG_7463. F .jpgIMG_7471. F .jpg 
IMG_7464. F.jpg IMG_7467. F .jpg

IMG_7470.F .jpgIMG_7472. F.jpg

IMG_7473. F.jpgIMG_7475. F .jpg

IMG_7476. F .jpgIMG_7477. F .jpg   

IMG_7478. F .jpgIMG_7480. F.jpg
Tác giả A. K .Lương