THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
Giao lưu trình diễn thơ (16 - 09 - 2016)
05-10-2016
1119.jpgChùm ảnh trong buổi Trình diễn, giao lưu THƠ của Thơ Đường Hà Nội ngày (16/09/2016); do Trịnh Bá Anh cung cấp.

Hàng năm, Thơ Đường Hà Nội : Tổ chức giao lưu, trình diễn là hình thức sân khấu 

 hóa sống động  làm cho ý tứ những bài thơ được bay bổng hơn , thắt chặt  mối quan

 hệ,  tình cảm, đoàn kết của mọi thành viên trong CLB; Xin đăng tải một số hình ảnh

 do Trịnh Bá Anh bấm máy:

D 01.jpg

D02.jpg

D04.jpg

D05.jpg

D06.jpg

D07.jpg

D08.jpg

Tác giả BBT