THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Giao lưu trình diễn thơ (16 - 09 - 2016)
05-10-2016
1119.jpgChùm ảnh trong buổi Trình diễn, giao lưu THƠ của Thơ Đường Hà Nội ngày (16/09/2016); do Trịnh Bá Anh cung cấp.

Hàng năm, Thơ Đường Hà Nội : Tổ chức giao lưu, trình diễn là hình thức sân khấu 

 hóa sống động  làm cho ý tứ những bài thơ được bay bổng hơn , thắt chặt  mối quan

 hệ,  tình cảm, đoàn kết của mọi thành viên trong CLB; Xin đăng tải một số hình ảnh

 do Trịnh Bá Anh bấm máy:

D 01.jpg

D02.jpg

D04.jpg

D05.jpg

D06.jpg

D07.jpg

D08.jpg

Tác giả BBT