THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Giao lưu trình diễn thơ (16 - 09 - 2016)
05-10-2016
1119.jpgChùm ảnh trong buổi Trình diễn, giao lưu THƠ của Thơ Đường Hà Nội ngày (16/09/2016); do Trịnh Bá Anh cung cấp.

Hàng năm, Thơ Đường Hà Nội : Tổ chức giao lưu, trình diễn là hình thức sân khấu 

 hóa sống động  làm cho ý tứ những bài thơ được bay bổng hơn , thắt chặt  mối quan

 hệ,  tình cảm, đoàn kết của mọi thành viên trong CLB; Xin đăng tải một số hình ảnh

 do Trịnh Bá Anh bấm máy:

D 01.jpg

D02.jpg

D04.jpg

D05.jpg

D06.jpg

D07.jpg

D08.jpg

Tác giả BBT