THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Một dấu mốc quan trọng trong bước đường phát triển CLB Thơ Đường Hà Nội
14-07-2015
IMG_8316.f.jpgQuang cảnh Hội trường
Văn nghệ chào mừng
IMG_8307.f.jpg IMG_8305.f.jpg
IMG_8341 .f .jpg IMG_8311 .f.jpg
Ông Phạm Hồng Ánh làm công tác tổ chức             Ông Chủ nhiệm CLB đọc báo cáo
IMG_8324 f .jpg     IMG_8322. f.jpg
 Ông Dương Minh Châu giám đốc TT  phát biểu
 IMG_8327 . f .jpg        IMG_8329.f .jpg    
    Ông Chủ nhiệm điều hành  Hội nghị                          Phần giao lưu thơ
IMG_8337. .f .jpg      IMG_8342 . f .jpg    
                    Giao lưu thơ
IMG_8343 . f .jpg  IMG_8344 .f .jpg   
IMG_8345 .f .jpg IMG_8346. . f .jpg
IMG_8347 . f .jpg IMG_8348 . f .jpg   
IMG_8349 . f .jpg  IMG_8350. . f .jpg

                              Bế mạc Hội nghị

IMG_8338. f .jpg

              
Tác giả Ảnh Kiều Lương