THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thạch Thất , giao lưu thơ ca kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng
02-02-2015
 IMG_7685. F.jpgVăn nghệ 
      Văn nghệ chào mừng

IMG_7682. 2F.jpg  IMG_7681. F.jpg
          IMG_7680. F.jpg  IMG_7685. F.jpg 

Bích Thược làm công tác tổ chức                           ông Chủ nhiệm đọc lời khai mạc

IMG_7688. F.jpg   IMG_7693. F.jpg

Quang cảnh Hội trường                                Ông Huy Phương BGĐ TTVH phát biểu

IMG_7689 . F.jpg  IMG_7691..F.jpg
ĐD Đảng ủy, UBND Thị trấn Liên Quan  phát biểu                     Các đơn vị tặng hoa
IMG_7695. F .jpg  IMG_7694. F .jpg
                              IMG_7696.F.jpg
Giao lưu thơ
IMG_7707.F.jpg   IMG_7705. F.jpg
IMG_7703.F.jpg  IMG_7708. F.jpg

IMG_7709. F.jpg  IMG_7702. F.jpg

Tác giả A. BBT