THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Trung Tâm Văn Hóa TP Hà Nội - Tổng kết hoạt động Văn hóa - CLB
22-12-2016

1151.jpgTrung Tâm Văn Hóa Thành Phố Hà Nộị - Tổng kết hoạt động Văn hóa - Câu Lạc Bộ năm 2016


    Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Tại Hội trường gác  2 số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Trung Tâm Văn Hóa Thành Phố Hà Nội - Phòng Hoạt Động Văn Hóa - Câu Lạc Bộ đã tổ chức hội nghị: Tổng kết hoạt động Văn hóa - Câu Lạc Bộ năm 2016.

       Qua thực tế phong trào hoạt động của các CLB trên địa bàn và Báo cáo tổng kết năm 2016, thấy sự đa dạng nhiều loại hình hoạt động Văn hóa mang một nét riêng nổi bật của Thủ Đô.

    Tổng kết phong trào  Lánh đạo Trung tâm đã  đánh giá có 5 CLB hoạt động xuất sắc, trên gần 30 CLB, trong đó có CLB Thơ Đường Hà Nội của chúng ta.

      Ngoài lề Hội nghị, nhiều hội viên của các CLB đã  trân trọng  bày tỏ sự quan tâm của Trung Tâm Văn Hóa TP Hà Nội đã dành cho các CLB, định hướng, tạo điều kiện, động viên thường xuyên tới phong trào và những hoạt động của từng CLB.

 11 giờ cùng ngày Hội nghị thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh ghi tại hội nghị:
 :
1151.jpg
Bà Nghiêm Thị Mai Hương Trưởng Phòng văn hóa CLB đọc báo cáo Tổng kết

1152.jpg
   Chủ nhiệm CLB thơ Đường chia sẻ một số nét hoạt động của CLB

1153.jpg
 Các CLB nhận khen thưởng của Giám đốc Trung tâm Dương Minh Châu

1150.jpg Lãng hoa ngày Tổng kết
Tác giả BBT