THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo họp Ban chủ nhiệm đầu xuân
04-02-2023
 Hoa  ban .1.jpgXin giới thiệu Nguyên Văn bản

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 01 /2023 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 01  tháng 02 năm 2023

 

 

                                              THÔNG BÁO

                    TRIỆU TẬP HỘI NGHI BAN CHỦ NHIỆM

                                            

            Để triẻn khai chương trình hoạt động CLB,  năm 2023 .Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm ,Thường trực thống nhất tổ chức Hội nghị Ban chủ nhiệm . Nội dung như sau :

-         Báo cáo Kết quả Giao lưu trình diễn thơ năm 2022

-         Quyết toán sách thơ Tập số 14

-         Quyết toán quỹ năm 2022

-         Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023

-         Nhận Tranh thơ  cho Hội viên

 

  Thành phần : Các Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Thành Phố. (Cơ sở nào Trưởng

                                                                   không đi được cử người khác đi thay) .

  Địa điểm và thời gian : Hội trường gác 2 Trung tâm bên Khu cơ quan

                              Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội. 

   Một buổi sáng, Từ 8h 30 sáng ngày 17  tháng 02 năm 2023

                                        (Thứ 6 ngày 27 tháng Giêng  Quý Mão  )

  Mong các Quý vị bố trí về họp đông đủ, đúng giờ  để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp.

 

                      Trân trọng !

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                                                                                         Đức Thọ  Đã Ký

 

Tác giả