THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo Giao lưu Trình diễn Thơ
14-11-2023
 Sen hong .1.jpg Thông Báo 

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 08 /2023 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 20  tháng 11 năm 2023

 

 

                                              THÔNG BÁO

                    GIAO LƯU, TRÌNH DIỄN THƠ NĂM 2023

                                            

          Theo  chương trình hoạt động CLB,  năm 2023 .Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm ,Thường trực thống nhất tổ chức buổi giao lưu , trình diễn thơ năm 2023

 

   Thành phần : Tất cả Hội viên CLB cơ sở. (Kể cả các thành viên cảm tình thơ Đường cũng xin mời về dự, dể động viên cổ vũ tiết mục của cơ sở mình ).Mỗi CLB giao lưu trình diễn Ba bài thơ đã thống nhất. Từ nay tới ngày trình diễn yêu câu có sự ôn luyện  lại cho thành thục .

  Địa điểm và thời gian : Hội trường  Trung tâm  Văn hoá , TT, TT  Thạch Thất

( Xe buýt từ Mỹ Đinh , hay Yên Nghĩa lên Thạch Thất, Sơn Tây dều có điểm đỗ tại Cửa Hội trường Trung tâm VH .- Trước UBND HuyệnThạch Thất)

   Thời gian Một buổi , Từ 7 h  30  sáng ngày 10  tháng 12 năm 2023

                            (Tức ngày 28/10 năm Quý mão - Chủ nhật)

 

           Mong Các CLB cơ sở , đến đúng giờ để thực hiện một số việc trước khi vào  giao lưu, trình diễn .Như : gắp thăm số thứ tự trình diên, nhận sách thơ Đường Hà Nội tập 15, hoàn thành Hội phí năm 2023 và đóng góp tiền sinh hoạt trưa...

 

                      Trân trọng !

Nơi gửi:

-          Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-          Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                                                                              

                                  Nguyễn Đức Thọ                                                                                                                         

 

Tác giả