THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO HỌP
19-06-2023
HUy hieu vien.jpgNguyên Văn Thông báo 

 


TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 05 /2023 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 20  tháng 06 năm 2023


                                              THÔNG BÁO

        HỘI NGHI  SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG VÀ GIAO LƯU THƠ

                                            

            Tiếp tục triẻn khai chương trình hoạt động CLB  năm 2023 .Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm ,Thường trực thống nhất tổ chức Hội nghị  Sơ kết  hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 & Giao lưu thơ :

    Nội dung gồm :

-         Nhận Tập thơ Giao lưu trình diễn 2023 về châm điểm

-         Sơ kết hoạt động 6 tháng  đầu năm, triển khai công việc 6 tháng cuối năm 2023

-         Giao lưu thơ : Mỗi Hội viên tới dự trình bày 1 bài.thơ  Hết một lượt thì tiếp lượt 2  (nếu còn thời gian )

-         Hoàn thành Hội phí năm 2023

  Thành phần : Tất cả Hội viện Câu lạc bộ  các cơ  sở

  Địa điểm và thời gian : Hội trường gác 2 Trung tâm

                              Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội. 

   Một buổi sáng, Từ 8h 00 sáng ngày 06  tháng 07 năm 2023

                                        (Thứ  Năm, ngày  19  tháng  05  Quý Mão  )

            Mong các Ban chủ nhiệm cơ sở  bố trí để hội viên về họp đông đủ, đúng giờ, hội nghị thành công tốt dẹp . 

                      Trân trọng !

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội (Báo cáo )

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                                                                                                                                     CN Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

Tác giả BCN