THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chùm thơ xướng họa rượu và xuân của nhiều tác giả
12-02-2020

IMG_9884.F.jpgXin được giới thiệu

XUÂN- RƯỢU VÀ THƠ
(Song điệp, độc vận)

Xuân nhớ nhung gì rượu với thơ
Xuân vào chén rượu bẽ bàng thơ
Vui xuân buổi đó người nâng rượu
Lẻ bóng xuân này rượu luyến thơ
Chúc rượu mừng xuân nhìn cánh lá
Nghe lòng hỏi rượu trách xuân thơ
Xuân ơi rượu đắng em biền biệt
Thổn thức xuân tình rượu mến thơ.

ThietDuongVan


NGHĨA - XUÂN – THƠ
(Song điệp- độc vận)

Nghĩa đượm xuân nồng nhả ý thơ
Xuân đầy quý trọng nghĩa lồng thơ
Ngày xuân rượu nghĩa đong hồn bạn
Cảnh tết xuân tình kết nghĩa thơ
Nghĩa ướp lòng xuân thanh vận chữ
Hoa bày lễ nghĩa rạng xuân thơ
Ân sâu nghĩa nặng xuân tràn mãi
Vẹn nghĩa xuân hồng chất chứa thơ

Lữ Khách


XUÂN MỘNG
(Song điệp & Độc vận)

XUÂN về vẻ MỘNG quyện hồn thơ
Điểm dáng XUÂN tình MỘNG viết thơ
Ấm áp XUÂN nồng khai sắc MỘNG
Êm đềm MỘNG đẹp khảm XUÂN thơ
XUÂN bày MỘNG thắm tươi nhuần cảnh
MỘNG gởi XUÂN hồng dịu ngọt thơ
Ủ MỘNG màu XUÂN ngời đất nước
XUÂN này dệt MỘNG ướp vần thơ.

Bảo Minh Trang
                   
Theo Thơ Đường xướng họa
Hình ảnh

 

Tác giả BBT