THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Chùm thơ xướng hoạ của Thiết Dương
12-04-2018
  0018.jpgXin được giới thiệu

Bài xướng:

(Chẳng có chí chỉ có chửa)
CHẲNG...


Chẳng dối gian đâu tiếng hẹn chờ
Chẳng hề sáo rỗng những bài thơ
Chẳng như bướm nọ mau sầu chán
Chẳng tựa hoa kia sớm nhạt mờ
Chẳng ước kỳ danh ngoài bến đợi
Chẳng tìm hư mộng giữa vườn mơ
Chẳng lơi lỏng được vòng tay ấm 
Chẳng muốn rời nhau dẫu nửa giờ.

                        Thiet Duong

Bài hoạ

HÃY ... (Kỵ đề - Hoạ)

 

Cứ nhủ ngày xanh vẫn đợi chờ
Cứ nhiều sẽ gửi trọn vần thơ ..
Cứ trao cuộc sống không hờ hững
Cứ tựa niềm tin chẳng mịt mờ
Cứ Thiết tha theo lời Sóng gọi
Cứ dìu dặt vẫy khúc Tình mơ 
Cứ yêu những buổi ngày xưa đó..
Cứ lại cùng nhau..khỏi nghĩ giờ..

                  
CHỈ ... 


Chỉ ước sao anh một dạ chờ
Chỉ cần kỷ niệm đẹp như thơ
Chỉ xa ít bữa trăng nào tỏ
Chỉ chậm vài hôm nắng đã mờ
Chỉ thích bên người cho thỏa mộng
Chỉ cầu bữa hẹn để hòa mơ
Chỉ khao khát giữ tình yêu ấy
Chỉ vắng tin thôi nhẩm đếm giờ.

                              Hoàng Thị Mai Anh


                 :

HỎI...(TNT- Vấn nghi)


Có hẹn cùng em đón những giờ? 
Có dào dạt thả chút niềm mơ?
Có gìn giữ nghĩa tình không nhạt ?
Có luyến lưu tên phú chẳng mờ?
Có gửi tâm hoài thơ thẩn ngỡ?
Có buồn bã đợi vẫn tìm thơ ?
Có đong đếm dạ từng hơi thở ?
Có nguyện hòa câu thắm mộng chờ?

                          Trần Hằng Nga họa

CHỬA

 

Chửa yêu thương đã vội trông chờ 
Chửa thắm duyên này vẫn mộng thơ 
Chửa đến mùa xuân tình bỡ ngỡ 
Chửa qua tiết hạ mắt loang mờ 
Chửa gieo tiếng hẹn lòng chưa mở 
Chửa gởi khăn thề bến vẫn mơ 
Chửa biết ngày mai mình gặp gỡ 
Chửa trao nhẫn cỏ đợi bao giờ

                                Tuan Tran

            Trần Văn Thái (nick name: Thai tran van)
                               Hải Phòng

 

Tác giả