THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Kỷ niệm - Đón bạn thơ
10-12-2017
9993.jpgTrân trọng giới thiệu  hai bài thơ  của Thi sỹ Kim Ngôn và Quang Chính: (Kỷ niệm - Đón bạn thơ)

Bài xướng :

ĐÓN BẠN THƠ :
 

Mừng vui đón bạn đến chơi nhà 
Dẫu vạn dặm đường cũng chẳng xa 
Thanh Hoá anh hùng bao lịch lãm 
Hà Thành phong nhã rất hào hoa 
Tri âm chan chứa thơ cùng nhạc 
Tri kỷ say sưa rượu với trà 
Sống khoẻ yêu đời tràn hạnh phúc 
Tình thi lấp lánh đẹp bài ca !
                 
T/G :Nguyễn Quang Chính

Bài hoa:

KỶ NIỆM ..!

Hạnh phúc hôm nay khách đến nhà 
Cho dù gió lạnh vượt đường xa 
Tình trao bạn hữu nồng tươi thắm 
Nghĩa trọn tâm đầu ấm sắc hoa 
Lục bát đôi vần êm nốt nhạc 
Đường thi mấy tứ mượt ly trà 
Chia tay nhớ mãi từng câu hát 
KỶ NIỆM dâng đầy những khúc ca !

                   Nguyễn Thị Kim Ngôn
Tác giả BBT