THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Chùm thơ xướng họa về Nghệ - Tĩnh
20-09-2017
 Anh XO viet.jpgXin được giới thiệu

Bài hoạ 1:  LÀNG ĐỎ                          

 

Lấy từ hạt giống ở làng Nga,                             

Xô Viết anh hùng rạng đất ta.                            

Trống vọng Hưng Nguyên rung biển lớn,         

Lửa bừng Hồng Lĩnh rực trời xa.                      

Người cày có ruộng cao câu ví,                          

Nhà máy về ta rộn tiếng ca.                                

Bến Thuỷ mở đầu trang sử mới.                          

Quê hương Nghệ - Tĩnh rực cờ hoa.                  

                     VĂN THINH                                                                          

 

 

Bài hoạ 2: CHUNG ĐƯỜNG XÔ VIẾT

 

Chung điệu dân ca, nối dặm xa,

Chung đường Xô Viết đẹp như hoa

Chung thầy đồ Nghệ ngời văn hiến,

Chung bậc hiền tài sáng sử ca.

Chung dựng nông thôn giàu sức sống

Chung xây thành phố đẹp nguy nga.

Chung trồng cây đức theo lời Bác,

Chung giữ biển trời đất nước ta.

                                 NGUYỄN TẤT

 

 

Bài hoạ 3:

 

 BẢN TÌNH CA                  

 

Đò đưa, câu ví ấm lòng ta,                                        

Ngọn cờ Xô Viết máu và hoa.

Nước biếc, non xanh lồng sắc nắng,                  

Trăng vàng, biển bạc bóng Hằng Nga.               

Nơi đây bao lớp người gieo hạt,                         

Mới có muôn đời đất nở hoa.                              

Tiếng trống ba mươi trang sử đỏ,                       

Công – Nông, Xô Viết bản tình ca!                    

 

                              CHÍ THÀNH                                                                     

 

 

Bài hoạ 4

 

PHONG TRÀO XÔ VIẾT

Nhà nước đầu tiên của Đảng ta,

Xứ Nghệ thuỷ chung dẫu cách xa.

Phong trào khởi nghĩa đà lan rộng,

Khí thế đấu tranh đã vượt xa…

Diễn tập ba mươi bài học lớn,

Mở ra tháng tám bản hùng ca.

Kỷ nguyên độc lập, dân làm chủ,

Cuộc sống đẹp tươi, xã hội Nga.

                                HỒNG THẮM

                  Chi hội Đức Thọ , Hà Tĩnh

Tác giả BBT