THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
Chùm thơ xướng họa về Nghệ - Tĩnh
20-09-2017
 Anh XO viet.jpgXin được giới thiệu

Bài hoạ 1:  LÀNG ĐỎ                          

 

Lấy từ hạt giống ở làng Nga,                             

Xô Viết anh hùng rạng đất ta.                            

Trống vọng Hưng Nguyên rung biển lớn,         

Lửa bừng Hồng Lĩnh rực trời xa.                      

Người cày có ruộng cao câu ví,                          

Nhà máy về ta rộn tiếng ca.                                

Bến Thuỷ mở đầu trang sử mới.                          

Quê hương Nghệ - Tĩnh rực cờ hoa.                  

                     VĂN THINH                                                                          

 

 

Bài hoạ 2: CHUNG ĐƯỜNG XÔ VIẾT

 

Chung điệu dân ca, nối dặm xa,

Chung đường Xô Viết đẹp như hoa

Chung thầy đồ Nghệ ngời văn hiến,

Chung bậc hiền tài sáng sử ca.

Chung dựng nông thôn giàu sức sống

Chung xây thành phố đẹp nguy nga.

Chung trồng cây đức theo lời Bác,

Chung giữ biển trời đất nước ta.

                                 NGUYỄN TẤT

 

 

Bài hoạ 3:

 

 BẢN TÌNH CA                  

 

Đò đưa, câu ví ấm lòng ta,                                        

Ngọn cờ Xô Viết máu và hoa.

Nước biếc, non xanh lồng sắc nắng,                  

Trăng vàng, biển bạc bóng Hằng Nga.               

Nơi đây bao lớp người gieo hạt,                         

Mới có muôn đời đất nở hoa.                              

Tiếng trống ba mươi trang sử đỏ,                       

Công – Nông, Xô Viết bản tình ca!                    

 

                              CHÍ THÀNH                                                                     

 

 

Bài hoạ 4

 

PHONG TRÀO XÔ VIẾT

Nhà nước đầu tiên của Đảng ta,

Xứ Nghệ thuỷ chung dẫu cách xa.

Phong trào khởi nghĩa đà lan rộng,

Khí thế đấu tranh đã vượt xa…

Diễn tập ba mươi bài học lớn,

Mở ra tháng tám bản hùng ca.

Kỷ nguyên độc lập, dân làm chủ,

Cuộc sống đẹp tươi, xã hội Nga.

                                HỒNG THẮM

                  Chi hội Đức Thọ , Hà Tĩnh

Tác giả BBT