THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thơ Xướng - Họa
09-02-2017
them xuan.jpgTrân trọng giới thiệu thơ Xướng - Họa:

Bài xướng: Kim Giang

 

THỀM XUÂN

 

Ta đang đứng trước bậc thềm xuân

Thời khắc giao thoa sắp tới gần

Những kẻ yêu nhau dừng vũ trụ

Muôn loài quyện nhịp múa rồng lân

Mai già uốn gốc chờ tri kỷ

Đào thắm lượn cành đón quý nhân

Gọi gió thôi đừng phiêu bạt nữa

Mời xuân chắp bút nối tình thân.

 

Bài họa: Nguyễn Văn Thụ

XUÂN Ý

Ngỡ dìu nhau dạo bước đường xuân,
Giây phút sang canh đã sắp gần…
Vạn vật giao hoan trời nối đất,
Nhân gian hòa khí phượng vờn lân.
Ai hay ai có chờ tri kỉ,
Lòng hỏi lòng mong đợi ái nhân.
Nhờ cánh gió đem tình gửi đến,
Xuân ơi xuân mãi mãi thêm thân…


Tác giả BBT