THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thơ Xướng - Họa (Hương Quê - Quang Chính)
23-08-2017
a9998.jpgTrân trọng giới thiệu: Thơ Xướng - Họa  của hai thi sỹ Hương Quê - Quang Chính.


Bài xướng: Hương Quê

TỰA ĐÓA SEN HỒNG

Tựa đóa sen thơm quyện lá cành

Sen hồng chẳng bợn chút mùi tanh

Bao niên trắc trở còn tươi thắm

Mấy thuở tiêu điều vẫn biếc xanh

Kết nối duyên tơ không trái ngọt

Dâng tràn vận số tỏ trăng thanh

Êm đềm với kiếp ngàn dâu bể

Đắm đuối bên nhau dệt mộng lành

Bài họa:   Quang Chính

 BÔNG SEN
 (Họa bài TỰA ĐÓA SEN HỒNG của Hương Quê)

Trinh nguyên diễm lệ thắm tươi cành

Dẫu có gần bùn  vẫn chẳng tanh

Da  ngọc dịu dàng trong sắc thắm

Nhị vàng  lộng lẫy  giữa làn xanh

Dâng đời  nụ  biếc bao hình tú

Kính Phật đài thơm một dáng thanh

Đất Việt ngàn năm yêu vẻ đẹp

Quốc hoa mãi tỏa ngát hương lành.

 

Tác giả BBT