THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Thơ Xướng - Họa (Hương Quê - Quang Chính)
23-08-2017
a9998.jpgTrân trọng giới thiệu: Thơ Xướng - Họa  của hai thi sỹ Hương Quê - Quang Chính.


Bài xướng: Hương Quê

TỰA ĐÓA SEN HỒNG

Tựa đóa sen thơm quyện lá cành

Sen hồng chẳng bợn chút mùi tanh

Bao niên trắc trở còn tươi thắm

Mấy thuở tiêu điều vẫn biếc xanh

Kết nối duyên tơ không trái ngọt

Dâng tràn vận số tỏ trăng thanh

Êm đềm với kiếp ngàn dâu bể

Đắm đuối bên nhau dệt mộng lành

Bài họa:   Quang Chính

 BÔNG SEN
 (Họa bài TỰA ĐÓA SEN HỒNG của Hương Quê)

Trinh nguyên diễm lệ thắm tươi cành

Dẫu có gần bùn  vẫn chẳng tanh

Da  ngọc dịu dàng trong sắc thắm

Nhị vàng  lộng lẫy  giữa làn xanh

Dâng đời  nụ  biếc bao hình tú

Kính Phật đài thơm một dáng thanh

Đất Việt ngàn năm yêu vẻ đẹp

Quốc hoa mãi tỏa ngát hương lành.

 

Tác giả BBT