THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Chùm thơ Xướng - Họa do Thi sỹ Xuân Lộc biên tập
14-03-2018
9969.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - Họa  do Thi sỹ Xuân Lộc biên tập

SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI

Khắp chốn đang ham với thể Đường 
Nào riêng kẻ sỹ khách văn chương. 
Luật nghiêm bảy chữ rèn khuôn phép
Niêm chuẩn tám câu trọng lẽ thường. 
Lời đẹp khắc sâu hồn đất nước
Tứ hay tô đậm sắc quê hương. 
Ngàn năm phát triển nâng tầm mới

Đài các, hào hoa, thế tự cường.

                                      Xuân Lộc

CÁC BÀI HỌA:

 

  MÃI VỚI LUẬT ĐƯỜNG
Ngàn thuở còn đây ấy luật Đường
Ta cùng trích cú với tầm chương
Đừng gò niêm luật cho không kém
Chớ ép đối đăng để chẳng thường
Câu cú chuốt trau khôn nhạt sắc
Ngôn từ mài dũa khó phai hương
Bảo tồn vốn cổ lòng tha thiết
Sôi sục trào lên tựa nước cường!

                       Đào Nguyên Lịch

 

   ĐƯỜNG THI NƯỚC VIỆT 
Nghìn năm nước Việt nhận thơ Đường 
Theo gót Hàn Thuyên viết tiếp chương. 
Cấu trúc  nghiêm minh sao đặc biệt
Luật niêm chặt chẽ chẳng bình thường. 
Nâng thêm tầm vóc càng ngời sắc
Phát triển loại hình  mãi ngát hương. 
Vốn cổ ông cha truyền hậu thế
Tự hào đã hóa một siêu cường.
                   Lê Trường Hưởng 

 

    TRÀO LƯU THỂ CỔ
Trào lưu thể cổ chọn thi Đường
Khám phá tầm nguyên luận mấy chương
Niêm luật khắc khe nào phóng khoáng 
Trắc bằng nghiêm ngặt chẳng tầm thường
Tờ hoa thêm thắm tình dân tộc
Nét triện càng tươi nghĩa cố hương
Kế thuật tiền nhân soi chính lý 
Cảo thơm cốt cách lực thêm cường.

                                      Liêu Đình Tự

 

RÈN LUYỆN ĐƯỜNG THI
Khó làm bậc nhất thể thơ Đường
Ấy vậy mê làm viết luận chương
Bát cú vần gieo không dễ dãi
Thất ngôn chuẩn mực chẳng bình thường
Luật niêm đối ngẫu luôn tuân thủ
Lỗi bệnh phòng ngừa để có hương
Phát triển ngàn năm nay tiếp tục
Hậu sinh rèn luyện trở nên cường.
                                   Liêu Đình Bá 

 

THÍCH LUẬT ĐƯỜNG
Già trẻ  gái trai  thích luật đường
Góp cùng mặc khách vui vài chương
Tám câu trăn trở dường chưa thỏa
Bảy chữ xem ra chẳng khác thuờng
Thực luận giao hòa  , ơi bạn mến
Mở thừa chuyển tiếp , đó đồng hương
Cùng nhau lên mạng  trau dồi tiếp
Văn hóa là đây thế mạnh cường.
              Cố Nhân Hồ Hoàng Tạo

 

  THƠ LUẬT ĐƯỜNG
Thơ được sinh ra ở Đại Đường
Thơ về Đất Việt sáng ngàn chương
Thơ lan hồn Nước lời đanh thép
Thơ tụ lòng Dân ý chẳng thường
Thơ tặng cuộc đời tranh thắm sắc
Thơ dâng hạnh phúc khúc thơm hương
Thơ nâng tài đức tầm cao mới
Thơ dẫn khắp nơi tiếp mạnh cường.
                      Nguyễn Bình Xuyên 

 


Tác giả BBT