THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Chùm thơ xướng hoạ của nhiều Tác giả
11-01-2018
hoa quynh. F.jpgXin được giới thiệu

 

Hi Băng (Xướng) 
       Bu
n xưa
(thu
n nghch đc)

X
ưa nào nh ph dưới đường ngang 
H
cui đêm thu cnh vng làng 
Th
ưa gió ngn xao b liu rũ
D
o đàn ai hát tiếng li vang 
Đ
ưa cùng gic mng soi cung nguyt
L
ng khut trăng mơ bóng vàng
V
a dt ht mưa su đm l 
X
ưa v nh bn lúc mùa sang 

X
ưa tìm kiếm bn đón chiu sang
Đ
i mãi vườn thu ngm lá vàng 
V
a do khúc thường cung oán vng 
Xuy
ến xao hn lon tiếng su vang
Đ
ưa thuyn sóng gi tình xa x 
L
ng bước đường qua ngõ cui làng
Th
ưa bóng n ngày trông cnh lc
X
ưa hoài gic mng th v ngang


Đông Hòa NCH (Ha) 


TI
N NGƯỜI XƯA 
(- Thu
n nghch đc
- Liên hoàn thu
n nghch vn)

Thu
n

X
ưa người tin bn giã đèo ngang
Mãi nh
tình xuân tui bit làng
Th
ưa lá bóng ngàn cây rũ lng
Đ
ượm dòng âm sui tiếng rn vang 
Đ
ưa đường lc li xa min ngược 
Nh
p rượu su mây khut nguyt vàng
V
a trách oán nhau bun nh l
M
ưa nhòa mt đi ngóng thuyn sang

M
ưa nhòa mt đi ngóng thuyn sang
Giá l
nh hn thơ sc nhum vàng 
V
a mng thy duyên chân mi bước
Đ
ng lòng nghe nhc khúc xa vang 
Đ
ưa nàng bến ái sông tràn l 
L
ng gió mùa đông tuyết ngp làng 
Th
ưa si liu mm tha thướt dáng 
X
ưa người tin bn giã đèo ngang

 


CH
ƠI VƠI

Bãng lãng mây trôi quy
n nng vàng
Êm đ
m áo la trãi đò ngang
L
i ru.điu nh mơ màng vng
Gi
ng hát câu hò rng r vang 
Núi th
m.sương ngàn dìu dt ta
C
u trung gió lượn du dàng sang
Th
ư sinh dm bước chân.nhè nh
Khuy
ến d đò đưa ci mng ngàn

Văn Thơ
 (Ha) 

 

Bài họa

ÂN NỒNG GÁC LẠI

Ân nồng gác lại hãy còn mơ?
Lặng lẽ chàng đi hỏi có ngờ?
TỦI PHẬN HỜN DUYÊN vì ngã gió?
NGHIÊNG THÀNH ĐỔ NƯỚC tại màn tơ?
HỒ THAN THỞ đó nghi hoài mộng?
ĐỘNG BÍCH ĐÀO nay tưởng vẫn chờ?
Chắc đã quên rồi trên điểm hẹn?
Hay lòng mãi nghẹn đắng hồn thơ?

Hay lòng mãi nghẹn đắng hồn thơ?
Biết kẻ miền xuôi cũng đợi chờ?
DÃI NẮNG DẦM SƯƠNG sầu cảnh mộng
CHIM NGÀN CÁ BỂ vuột tình tơ?
Hằng say lữ thứ cho dòng động
 
Vẫn trách thuyền quyên để dạ ngờ
 
Bởi đóa hồng hoa giờ lạnh lẽo
 
Ân n
ng gác li hãy còn mơ? 

Hi Băng 

P/S:
H
a liên hoàn- thun nghch vn- thành ng- tiu đi- TVN
----------------
Bài xướng:

MÊNH MÔNG K NIM

M
t thu yêu chàng ta gic mơ
R
i chia cách mãi chng ai ng
C
ơ duyên lc li nhàu môi mt
Thiên m
nh cam lòng rũ tóc tơ
Đã bi
ết người tình không tr li
Mà sao k
mng vn trông ch
Mênh mông k
nim đày nhung nh
Ch
n chc năm ròng lng ý thơ

H
i Băng 
-----------------------
Bài h
a 

TH
T VNG VÀ HY VNG
(Liên hoàn, , Nguyên-Hoán v
n ,Tiu đi, Thành ng)

L
ưu tình mt tha đp như mơ
B
ng phi lìa xa tht bt ng
N
ước chy hoa trôi tan thm la
G
ương rơi l v nát đường tơ
Th
ương thân lng l hoài mong ngóng
Trách ph
n âm thm c mãi ch
Đ
cánh chim tri chưa gp li
Đêm tr
ường l nh xung câu thơ

Đêm tr
ường l nh xung câu thơ
Kh
c khoi thu nay hết nghĩ ng
Nghĩa n
không quên còn kết tóc
Tình này nh
mãi li xe tơ
Cho dù bão t
lòng luôn đi
B
t c phong ba d s ch
Háo h
c ngày vui ta gp li
T
ưng bng ch thm dt duyên mơ.


P/s: Liên hoàn: cu
i câu sau làm đu câu thơ kế tiếp
Ti
u đi: Nước chy>< hoa trôi -Gương rơi ><l v
Thành ng
: Nước chy hoa trôi
G
ương rơi l v
Đi
n c:Kết tóc ch Hán là "kết phát" do thành ng"Kết phát vi phu ph" Nghĩa là kết thành v chng.  (Kết tóc xe tơ) Thi phong kiến TQ con trai kết tóc đ đi mũ, con gái kết tóc cài trâm , tc là đã đến tui ly v ly chng.(T đin truyn Kiu -Đào Duy Anh NXB GDVN trang 258-Đin c Văn hc NXBVHXH trang486)

Thai Tran Van

Bài ha

HOÀI SAY

Thun
Say hoài khúc nhc vng chiu mơ
Mãi gi người yêu chng chút ng
Đài thm sc duyên hng đính du 
Tóc nng hương mng liu giăng tơ
Lay cành lá gió mưa t giã 
Tri nng vườn hoa bướm đi ch
Dài ngn bước anh tìm bến hn 
Ai v nh bn gi tình thơ 

Nghch
Thơ tình gi bn nh v ai
Hn bến tìm anh bước ngn dài
Ch đi bướm hoa vườn nng tri
Giã t mưa gió lá cành lay 
Tơ giăng liu mng hương nng tóc
Du đính hng duyên sc thm đài
Ng chút chng yêu người gi mãi
Mơ chiu vng nhc khúc hoài say


Hi Băng

Bài xướng:

MÊNH MÔNG K
NIM

M
t thu yêu chàng ta gic mơ
R
i chia cách mãi chng ai ng
C
ơ duyên lc li nhàu môi mt
Thiên m
nh cam lòng rũ tóc tơ
Đã bi
ết người tình không tr li
Mà sao k
mng vn trông ch
Mênh mông k
nim đày nhung nh
Ch
n chc năm ròng lng ý thơ

H
i Băng 
----------------------------------------------

Đêm thu gi nh v xưa
(thun nghch đc)

Say đm hương nng gic ng mơ
Mng giai nhân nh nh đâu ng
Đài xuân n du soi tiên cnh 
Bn nguyt ru đàn do phím tơ 
Lay lt gió xao h liu r
Luyến lưu đêm đi bước chân ch
Dài thêm li cũ đường khuya vng
Day dt ni lòng gi vng thơ

Đông Hòa 

 

 

NHN ĐNG CAY
                    (L
ưu thy đi)

Nh
c xuân thì nhn đng cay
Chàng đi d
o y đã bao ngày
Vì ch
ưng k cũ hoang đàng mng 
Đ
mi duyên đu lng l bay
B
n vn mơ màng trong b ái
Ng
ười đang nc n gia sông đày
Mùa vui ng
n ngi su vô tn
Nh
c xuân thì nhn đng cay

H
i Băng
________________________

Bài h
a ca anh Nguyn Tun

PH
N ĐNG
(L
ưu thy đi)

Ai gây l
d trút chua cay
Cách bi
t xa xôi đã by ngày
Có ph
i còn đang ôm chí ln
Hay là m
ng o vi mưa bay
Ph
ương xa tha mãn lòng vui thú
Ch
n cũ su ôm d xót đày
Luy
ến nh vò thân nhàu héo úa
Ai gây l
d trút chua cay

NMT
________________________

Nh
mong 
(th
p th liên hoàn thun nghch đc)

1.
Cay m
t l su ni nh mong 
Khuy
ết trăng đêm đi vn vương lòng 
Ngày qua đón v
ng bun xa x 
M
ng đến tìm yên lng cui song 
Bay nh
gic mơ h trúc liu 
L
nh thêm hn rũ bóng sao sương 
Đày l
ưu cnh cũ như va thy 
Cay m
t l su ni nh mong 

Mong nh
ni su l mt cay
Th
y va như cũ cnh lưu đày 
S
ương sao bóng rũ hn thêm lnh 
Li
u trúc h mơ gic nh bay 
Song cu
i lng yên tìm đến mng 
X
xa bun vng đón qua ngày 
Lòng v
ương vn đi đêm trăng khuyết 
Mong nh
ni su l mt cay

2.
Thu bu
n rũ l mt thêm cay 
Ph
do chiu mưa thy dt ngày 
Mù m
t cnh xa tri bc thi 
D
t d sương lnh khói hơi bay 
Ru l
i tiếng hát câu h hng
Ch
m phím nương tay ngón đa đày
Vù kh
gic mơ tình luyến mng 
Thu bu
n rũ l mt thêm cay 

Cay thêm m
t l rũ bun thu
M
ng luyến tình mơ gic kh 
Đày đo
ngón tay nương phím chm 
H
ng h câu hát tiếng li ru 
Bay h
ơi khói lnh sương d dt 
Th
i bc tri xa cnh mt mù 
Ngày d
t thy mưa chiu do ph 
Cay thêm m
t l rũ bun thu 

3.
Cay đ
ng rượu này ly cn vơi 
N
nhi tình ái mng xa vi 
Ngày thêm tháng b
y năm ch đi 
C
nh vng mùa đông tuyết lnh phơi
Bay tr
ng na vng soi trước bin
Rũ vàng khuôn nguy
t khuyết bên tri 
Đày l
ưu chn cũ nơi ly bit
Cay đ
ng rượu này ly cn vơi 

V
ơi cn ly này rượu đng cay 
Bi
t ly nơi cũ chn lưu đày 
Tr
i bên khuyết nguyt khuôn vàng rũ 
Bi
n trước soi vng na trng bay 
Ph
ơi lnh tuyết đông mùa vng cnh 
Đ
i ch năm by tháng thêm dài 
V
i xa mng ái tình nhi n
V
ơi cn ly này rượu đng cay 

4.
Bùi hay ng
t đng v hương cay 
B
n viếng đêm bun tic vn dài 
Lui kh
bước chân quanh ph mun 
L
ng thm đường ti cnh mưa bay 
Mùi th
ơm n trng quỳnh hoa nh
Gió tho
ng tri khuya gic mng đày 
Vui ng
thy xưa ngày tết mun
Bùi hay ng
t đng v hương cay 

Cay h
ương v đng ngt hay bùi 
Mu
n tết ngày xưa ng thy vui 
Đày m
ng gic khuya tri gió thong
Nh
hoa quỳnh trng n thơm mùi 
Bay m
ưa cnh ti đường thm lng 
Mu
n ph quanh chân bước kh lui 
Dài v
n tic bun đêm viếng bn
Cay h
ương v đng ngt hay bùi 

5.
Pha tuy
ết rượu bun ngm ming cay 
Đ
ến v đông vng cnh nơi đày 
Trà s
ương git đng môi tê tái 
Khách l
nh cung mng th bay 
Da tr
ng l b đôi nguyt vũ
Nh
hoa m ngc bóng thon dài 
Xa ng
ười nh cũ đêm lưu luyến
Pha tuy
ết rượu bun ngm ming cay 

Cay mi
ng ngm bun rượu tuyết pha 
Luy
ến lưu đêm cũ nh người xa
Dài thon bóng ng
c m hoa nh 
Vũ nguy
t đôi b l trng da 
Bay th
mng cung tình l khách 
Tái tê môi đ
ng git sương trà 
Đày n
ơi cnh vng đông v đến
Cay mi
ng ngm bun rượu tuyết pha 

Đông Hòa (H
a) 

________________________

L
TÌNH CAY
(L
ưu thy đi)

Đêm dài đ
m gi l tình cay
Ch
n y chàng vui chng biết ngày
Đã th
mt li chim chp cánh 
Mà đành b
bn vi lìa bay
Ng
ười đi theo đui câu duyên mi 
K
trm mang kiếp sng đày
T
ch mch quyên kêu trăng thn thc
Đêm dài đ
m gi l tình cay

Su Nguyen Cong
 (Ha) 
________________________

C
SAO 
(TVN, L
ưu thy đi , Vn nghi)

Hoa n
ng liu thm c sao cay?
L
mt lm hai vi tháng ngày?
B
i l sai đường lên lc bước?
Hay vì gió cu
n đ mây bay ?
Quên chăng nghĩa cũ r
i phai nht ?
Có bi
ết tình nay s c đy ?
N
đ năm dài ch mãi tn?
Hoa n
ng liu thm c sao cay? !


Thai Tran Van
 (Ha) 
________________________

YÊU SAY!

Lòng bao th
ương nhớ, mắt thêm cay.
Tim đuô
́i vì AI, lệ đẫm ngày.
Nhâ
̣t nguyệt lẻ loi cùng thế tục.
Đêm nga
̀y bầu bạn với mây bay.
Tha
́ng năm lặng lẽ đời như đọa,
Gi
ờ khắc miên mang sống tựa đày.
NG
ƯỜI hỡi! Hồn không vơi mặn đắng,
Lo
̀ng bao thương nhớ, mắt thêm cay!

Bo Như
 (Ha)

 

NI U HOÀI 

Bao chi
u khát vng ước tương lai
M
c tím mùng tơi bui hc bài
Đ
t em ngoan dòng mng đp 
Tr
ng nguyên anh phiếm gic mơ dài
Nàng hay thích b
ướm mi nhòa l
Chàng ph
i leo rào áo rách vai
Năm
y người đi bin bit mãi
Thuy
n quyên lng l kiếp u hoài

H
i Băng
-------------------------

__ TÌNH H
C TRÒ __
(l
ưu thy đi)

Quá kh
xem ri nhc v lai
Ngày x
ưa đôi bn cũng chung bài
Đâu ng
nàng Chúc mang thân gái 
Nên n
i chàng Lương hi hn dài
Trò n
thướt tha vào cnh lp
Nam sinh thanh tú b
ước k vai
Ph
i duyên hè đến tình mau ng
Ch
đ nghìn năm nui tiếc hoài

S
ư Cong Nguyen (Ha) 

 


Đ
ương thì con gái ci vàng bông
Mãi đ
i người xưa cha ly chng
Xo
i cánh bay xa chàng bn mng
Gi
t mình quay li sáo sang sông
Dòng đ
i anh li chìm theo sóng
Ph
n s em mang ti ngp lòng 
Tr
bước làm chi vày bin đng
Thuy
n tình r bóng kiếp su đông

Hi Băng
------------------------------------
Bài h
a 1
Nh
tình xưa 
(thu
n nghch đc)

Bông m
khói trng n bên thuyn 
L
i nh tình xưa thu gp duyên
Ch
ng cht ni bun đêm ph mun
Nh
t nhoà trăng rũ bóng mây huyn
Sông m
cnh dưới b xa khut
B
ến vng đò neo dáng lng yên
Lòng đ
m mng hoài thương tiếc mãi
Đông v
gi vng tiếng th nguyn

Đông Hòa
 
----------------------------------
Bài h
a 2
Ph
n hng nhan

M
ưa rm tí tách bng phòng bông
Rã rít th
i gian kh cht chng
Kh
c khoi mơ vn nơi đnh núi
U s
u mng gi bên sông 
M
t duyên bc bo đành cam d 
Hai n
chua cai phi chu lòng
Ph
n s hng nhan bèo nước chy 
Chôn vùi đ
i kiếp lm su đông
Tâm Huỳnh
 
---------------------------------
Bài h
a 3
C
I ĐNG

Bao mùa hoa n
ngát ven sông
Cô lái đò ngang ch
ng ngã lòng
V
n ngóng tri xa chim bit bóng
Còn ch
thy được lá diêu bông
Ôm s
u bc phn ai người s
Ng
m đng hn duyên my k thông
Ki
ếm sng ln hi nơi bến vng
Th
ương thm ni kh kiếp qun hng
NMT
----------------------------
Bài h
a 4
__ N
I LÒNG THIU PH__

Ngoài đ
ng lúa đã tr on bông
T
a ca chiu THU héo ht lòng 
Nh
lúc chàng đi tay vy bến 
Bu
n khi nàng tin l rơi sông
M
y mùa H đến con trông b
Dăm b
n XUÂN sang v ngóng chng
Ước nguyn ngày v tình li thm 
B
ếp hng sưởi m cnh đêm ĐÔNG
                    Su Cong Nguyen
 
------------------------
Bài h
a 5
DIÊU BÔNG
 

Đi tìm m
i ng kiếm Diêu bông
Đ
được người thương s kết chng
Gió đ
y thuyn đưa va cp bến
Hoa cài lá quy
n đã sang sông
Mây m
gió thong cay trong d
N
ng nht mưa thưa đng c lòng
B
th non nguyn chi mãi đng ?...
Duyên h
n ti phn biết bao đông.

        Thai Tran Van

 

 

Bài ha 2

NG
M ĐNG CAY
(Thu
n nghch đc)

Bông che ánh nguy
t bóng m thuyn
Ước nguyn bao đi tr n duyên
Ch
ng vng bến sương lùa gió lnh 
Sóng hoang dòng l
ph đêm huyn
Sông hiu h
t tri mây su đượm
Dáng ng
n ngơ v li mng yên 
Lòng ng
m đng cay men phi nếm
Đông băng giá ph
n ng li nguyn

Nguy
n li ng phn giá bang đông
N
ếm phi men cay đng ngp lòng
Yên m
ng li v ngơ ngn dáng
Đ
ượm su mây tri ht hiu sông
Huy
n đêm ph l dòng hoang sóng
L
nh gió lùa sương bến vng chng
Duyên n
tr đi bao nguyn ước
Thuy
n m bóng nguyt ánh che bông 

H
i Băng
---------------------------------------------
Bài h
a 1

Nh
tình xưa 
(thu
n nghch đc)

Bông m
khói trng n bên thuyn 
L
i nh tình xưa thu gp duyên
Ch
ng cht ni bun đêm ph mun
Nh
t nhoà trăng rũ bóng mây huyn
Sông m
cnh dưới b xa khut
B
ến vng đò neo dáng lng yên
Lòng đ
m mng hoài thương tiếc mãi
Đông v
gi vng tiếng th nguyn

Nguy
n th tiếng vng gi v đông
Mãi ti
ếc thương hoài mng đm lòng
Yên l
ng dáng neo đò vng bến
Khu
t xa b dưới cnh m sông
Huy
n mây bóng rũ trăng nhòa nht
Mu
n ph đêm bun ni cht chng
Duyên g
p thu xưa tình nh li
Thuy
n bên n trng khói m bông

Đông Hòa
 
---------------------------------------------
Bài x
ướng

KI
P SU ĐÔNG

Đ
ương thì con gái ci vàng bông
Mãi đ
i người xưa cha ly chng
Xo
i cánh bay xa chàng bn mng
Gi
t mình quay li sáo sang sông