THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thơ Hoài niệm Mẹ
19-06-2018
9943.jpg

Trần Châu Hoàn mời họa:

MÀU NÂU ÁO MẸ.


Chiều buông bóng mẹ phủ sơn trà 

Vất vả đêm ngày đến xạm da

Dãi nắng âm thầm không trách phận

Dầm mưa lặng lẽ chẳng than nhà

Năm dài cúi mặt nơi rừng thẳm

Tháng rộng trườn mình chốn bãi xa

Lặn lội vì con chăm cuộc sống

Màu nâu áo vải đã sờn tà .

                                  Vũng Tàu : 13/05/2018 


Văn Cường họa:


HOÀI NIỆM MẸ


Lót dạ khoai lang với ngụm trà

Còng lưng nhổ cỏ cánh đồng xa

Bần thần sớm hạ: khô vườn bắp

Ngán ngẩm chiều đông: dột mái nhà

Tóc bạc dầm sương dần rụng tóc

Da mồi nhúng nước mãi nhăn da

Gừng cay muối mặn luôn tần tảo

Vất vả quanh năm tuổi xế tà.

                       Hà Nội, 13-5-2018

Tác giả BBT