THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Chùm thơ xướng hoạ của Chi Hội Hồng Sơn
13-06-2018
Sen.non.jpgXin được giới thiệu

Bài xướng: Bùi Ngọc Hồng

 

Đôi dép Bác Hồ

 

Đôi dép cao su suốt dặm trường

Hành trình của Bác khắp muôn phương

Á, Âu, Phi Mỹ… không chùn bước

Sông núi biển sâu… chẳng ngại đường

Lý tưởng vì dân tràn nhiệt huyết

Con đương cứu nước nặng tình thương

Nhà Rồng bến củ còn in bóng

Điểm hẹn  Ba Đình tỏa ánh dương

 

 

Bài họa : Văn Báu : HVCH Hồng Sơn

 

Tỏa bóng dương

 

Theo chân Bác vượt vạn can trường

Dép lốp hành trình khắp mọi phương

Bốn biển xông pha mòn khuyết gót

Năm châu vươn tới rạng cung đường

Hai vai gánh nặng tình dân nước

Một nghĩa đáp đền nỗi nhớ thương

Nhà Rồng định hướng đường chân lý

Cập bến ba Đình tỏa bóng dương

 

 

Bài họa 1: Văn Nhân  HVCH Hồng Sơn

 

Đôi dép Bác đi

 

Đôi dép Bác đi vượt đoạn trường

Mưa ngàn, gió núi, khắp ngàn phương

Bôn ba muôn dặm không chùng gối

Lặn lội trùng khơi chẳng quản đường

Sánh bước cùng người lo việc nước

Năng chân theo Bác trọn tình thương

Con đường Bác tới hồng chân lý

Hướng tới Ba Đình rực ánh dương

 

 

Bài họa 2: Văn Phú  HVCH Hồng Sơn

 

Mãi không dừng

 

Mưa sa bão táp giữa can trường

Hải đảo đất liền tới mọi phương

Đôi dép Bác đi lòng vững bước

Lời thơ Bác gửi dạ yêu thương

Đưa đường Đảng tới vầng chân lý

Chỉ lối con về rạng bóng dương

Dép lốp khắc ghi bền nghĩa cả

Năm châu bốn biển rạng cung đường

 

Tác giả BBT