THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Tự dưng - Sầu Vô Cớ
06-12-2019
9808.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ Xướng và họa của tác giả Hoàng Hào và Trần Văn Cường

Bài xướng: Tác giả  Hoàng Hào


TỰ DƯNG


Ừ nhỉ , tự dưng lại thấy buồn

Tự dưng nhớ nhớ lại thương thương

Chẳng mùa đông rét hồn se lạnh

Không kiếp tằm tơ dạ vấn vương

Chưa bão tình như sông sóng vỗ

Mới chiều lòng nặng áng mây tuôn

Đa tình vì thế nên đa cảm

Bởi vậy tư dưng nhớ, lại buồn ..!

6/12/2019


Bài họa: Tác giả Trần Văn Cường


SẦU VÔ CỚ

Bâng khuâng nỗi nhớ, ngẩn ngơ buồn

Tức cảnh sinh tình bỗng cảm thương

Ngắm buổi hoàng hôn lòng não nuột

Nghe bài vọng cổ dạ tơ vương

Hoài xuân tiếc hạ đôi mày nhíu

Tủi gió hờn mây ngấn lệ tuôn

Sống cạnh hương lân hồn lữ thứ

Mông lung nỗi nhớ, ngẩn ngơ buồn…

6-12-2019

Tác giả BBT