THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Tìm trong Xướng - Họa
11-04-2019
9898.jpgThơ họa cùng Nữ sỹ Quế Hằng:

THƠ XƯỚNG - HỌA
Bài xướng QUẾ HẰNG

TỚ LÀM THƠ

Tớ chẳng làm thơ ngũ độ thanh, 
Chẳng mê lộn ngược chẳng tung hoành. 
Luật Đường láng máng từ xa lắc, 
Niêm mật lơ mơ ý mới toanh. 
Ai thích thì chơi chơi lại thích, 
Ai hành cứ chọc chọc đừng hành. 
Văn chương để nói lời thèm nói,
Thốt được xem ra nguyện mới thành.

                  Quế Hằng, 2017
********************
Bài họa của KIM NHUNG:

XEM THƠ XƯỚNG HỌA

Thơ người ý tục tục mà thanh 
Nữ ngả nam tung hứng trục hoành 
Xoạc cẳng êm niêm từ lí lắc 
Xoay vần cứng trắc tứ toành toanh 
Khai thông ứ hự đằm cơn thích 
Thực đối tòm tom tẩm mật hành 
Luận kết mơ màng như muốn nói 
Tâm trong gửi gắm mới trân thành

                     Kim Nhung
********************
Bài họa của TRẦN HÙNG:

ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG

Chữ rằng tương ứng ắt đồng thanh, 
Nào thể ngược xuôi lại thể hoành. 
Người đấng bảy ba yêu bạn cũ,* 
Của loài năm sáu thích đồ toanh.* 
Ai ưa ý lạ ưa rèn bút, 
Kẻ chuộng văn kỳ chuộng thực hành. 
Đạt ý, tâm tư mong gửi gắm 
Tình thơ muôn nẻo mới chân thành.

9/4-2017 Trần Hùng (Trần Kiều Am) 
* Chú Thích: Mượn ý câu tục ngữ: "Người ba đấng, của ba loài" 
-------------------------
Bài họa của VĂN CƯỜNG:

ĐƯỜNG THI

Thơ cười ý tục mượn lời thanh
Phởn chí người tung gạ kẻ hoành
Đối chữ tìm câu vừa khít khịt
Tu từ luyện tứ mới toành toanh
Tầm chương trích cú bình tam cực
Ôn cố tri tân luận ngũ hành
Vững bút nhuần niêm cùng chắc luật
Đường thi bác cổ trọng tâm thành.

Văn Cường, 9-4-2019

*********************
Bài họa của  DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

CHƠI THƠ

Thơ đùa tưởng tục hoá là thanh
Cần quái gì tung với chả hoành
Một đống ngôn từ cu ngã cũ
Dăm bồ chữ mới toảnh toành toanh
Này anh muốn bẻ đi mà bẻ
Hỡi chị hành ư cứ việc hành
Thoải mái thôn làng chim bướm lượn 
Tìm vui ngõ xóm tới đô thành
        Dương Đoàn Trọng 4-2017
***************
Bài họa của ĐINH VĂN QUÝ

“ cùng làm thơ “

Đường thi lan rộng vọng âm thanh
Thích thú bạn tung tớ cũng hoành
Khổ luyện sửa sang còn trục trặc
Bôi trơn đánh bóng vẫn toành toanh
Vào đề vào luận em la hét
Chẳng đối chẳng vần nó cứ hành
Thơ tứ có hay sau hãy nói
Trào dâng thỏa ý mới hoàn thành !

              10.4.2019 Đinh văn Quý 


Tác giả BBT