THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Họa Thơ Bạn của TG Quang Chính
15-08-2019

9850.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ họa của TG Quang Chính cùng Thơ Xương Rồng Tím!


Họa thơ Trần Châu Hoàn:

CHUNG TÌNH


Thanh thản vô tư sống ở đời 
Cho dù nước biển cứ đầy vơi
Giao lưu lục bát tình không dứt
Xướng họa Đường thi nghĩa chẳng dời
Sống nhạc bay cao trào gió lộng
Thuyền thơ lướt nhẹ vượt trùng khơi 
Niềm vui hạnh phúc cùng bằng hữu
Mãi mãi bên nhau hổng cách rời.


Quang Chính - 06/8/2019


Bài xướng:
QUYỆN NGHĨA 
(Thơ mời Hoạ)


Tình yêu cuộc sống đẹp trang đời 
Cái miệng luôn hồng nỗi khổ vơi
Kẻ ác lòng gian cần dứt bỏ 
Người ngay tính thiện chẳng đem dời
Cho nhìn hạnh phúc tràn mây lộng 
Để thấy hoà bình đẫm gió khơi
Thắm thiết câu vần trao ý ngọc
Cùng nhau nghĩa quyện mãi không rời .


Vũng Tàu : 6/8/2019
Trần Châu Hoàn 
Xương Rồng Tím

Tác giả BBT