THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đến với Thơ Đường - Xướng - Họa
13-12-2019
0806.jpgTrân trọng giới thiệu thơ Xướng - Họa của tác giả Nguyễn Đình Nụ  và tác giả Nguyễn Minh Huệ

Bài xướng: Nguyễn Đình Nụ

ĐẾN VỚI ĐƯỜNG THI

Chờ em đến với hội thơ Đường

Nét bút tay ngà nắng tỏa vương

Bảy chữ dệt lên từng sợi nhớ

Tám câu chở nặng nỗi niềm thương

Giao lưu gửi ý thêm tình nghĩa

Xướng họa trao lời đâm sắc hương

Với những vần thơ ngàn đợt sóng

Cho buồm căng gió vượt trùng dương


Bài họa:
Nguyễn Minh Huệ

HOẠ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Khởi bút tìm câu hoạ Luật Đường

Lâu rồi chẳng viết dạ hoài vương

 Thất ngôn đẹp chữ vàng trăm mến

 Bát cú xinh dòng ngọc vạn thương

 Nối kết tâm hồn mong đượm vị

 Đan cài chí tuệ muốn ngào hương

 Lời thơ tỏ sáng ngời muôn thuở

 Rọi chiếu lòng người toả ánh dương.

Việt Trì, 13-12-2019

 


Tác giả BBT