THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP BAN CHỦ NHIỆM
27-02-2024
Hoa  ban .1.jpgNguyên văn bản 

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 01 /2024 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 1  tháng 03 năm 2024

 

 

                                              THÔNG BÁO

                    TỎ CHỨC HỘI NGHI BAN CHỦ NHIỆM

                                            

            .Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm ,Thường trực thống nhất tổ chức Hội nghị Ban chủ nhiệm . Nội dung như sau :

-         Gửi  Thông báo quyết toán quỹ năm 2023 . Rút kinh nghiệm Trình diễn thơ. Thông báo kết quả  phát hành tập thơ Đường Hà Nội 15...

-         Thống nhất  chương trình Hoạt động  CLB  năm 2024

-         Thu Hội phí năm 2024

      Thành phần : Các Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Thành Phố. Cơ sở nào Trưởng không đi được cử người khác đi thay

      Địa điểm và thời gian:  Phòng họp Trung tâm  Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

      Một buổi sáng, Từ 8h 30 sáng ngày 8 tháng 03 năm 2024

                                                             (Thứ 6 ngày 28 tháng  Giêng  Giáp Thìn )

        Mong các Quý vị bố trí về họp  đủ, đúng giờ  để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp.

                      Trân trọng !

 

Nơi gửi:

-          Lãnh đạo TTVH Hà Nội(B/cáo),

-          Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB    

                                                                                                                                                                                            Nguyễn Đức Thọ Đã ký

 

Tác giả