THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
091015070953.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa .
10(3).jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa về đề tài phụ nữ
a2-99381.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
IMG_4494.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
120916123633.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
Co gái vơi mùa thu.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
Cơ đỏ - quan đôi.jpg   Xin giới thiệu chùm thơ xương họa
Linh đao.JPG     Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa do Thanh Minh BT