THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
avatar.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
Xứ Voi.jpg Xin giới thiệu chùm thơ họa của Quế Hẳng
Lính dao.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
Dòng Huong.jpg   Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa do Hương Thủy Biên tập
Bên lăng.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa

duong-lang.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của Xuân Lộc và Hoàng Hồi do Hoàng Hồi biên tập

(187)a1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của Kinh Huyền & Xuân Lộc
Hoan Kiem.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa