THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
224649_450.jpg XIn giới thiệu chùm thơ xướng họa
12838574_0.jpg    Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa do Đức Pha biên tập
IMG_5347.F.jpg       Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa nhiều tác giả
224649_450.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
IMG_4645.jpg.1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
ap_20100803122416287.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của Bạn thơ từ Huế