THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đôi chim.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
2.jpg Chùm thơ xướng họa của nhiều Tác giả

sen (7).jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa do Hương Thủy biên tập

Song.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả
12838574_0.jpg  Ngô Mai Thu là thi nữ rất gàn gũi và thân mật với thơ Hà Nội. Vừa qua Thi nữ gửi tới chùm thơ xướng ...
1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả
sen (7).jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả