THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chùm thơ họa của Vân Huỳnh
14-12-2013
3090920043226.jpg 

TRÔNG LẦM

                   Họa  thơ Lam Chiều

 

Da mồi bản tánh khoái sơn lâm

Bệnh cũ sợ già đã muốn hâm

Miệng nói yêu thương như lúc tr

Môi cười  tươi thm trc hăm băm

Eo lưng thước cuộn va dư bốn

Đôi Ngực vòng dây  đọ thiếu năm

Mảnh khnh dáng nàng đi uyển chuyển

Nhìn xa lắm cụ  trách nhau lầm

 

 

VẪN NHỚ    

        Họa Thơ MHR của Hương Nguyên

 

Một bóng trăng đơn rớt dưới đồi

Lệ sầu tuôn chảy ướt lòng hồn tôi

Trăng vàng cố ý rơi vào núi

Sao sáng vô tình cứ mãi trôi

Thơ thẩn dõi tìm hương môi nhạt

Mơ hồ  nhận được cánh hoa phôi

Tình em lòng hẹn không còn nhớ

Đấu kín nhiều năm …nhạt cả rồi

KẾT TÌNH BLOG

                     Họa thơ Tâm Thanh

 

Thắm tình blog đúng tròn năm

Kết nghĩa duyên thơ nghén kiếp tằm

Núi Tãn nồng nàn tình hữu hảo

Sông Đà thắm thiết nghĩa thơn

Duyên thơ Xóm Lá chờ tao ng

Nợ ch  Làng Văn đợi phúc âm

Ao ước mt ngày cùng hợp mặt

Mừng nhau xướng ha trn đêm rằm

  GIẤC MƠ

        Họa bài thơ ca Phùng Vân YB

 

Giựt mình tỉnh gic biết rng mơ

Chênh chếch bên song bóng nguyệt m

Gối chiếc đương nng hơi hướm l

Chăn đơn đượm thắm mng vu vơ

Lòng thầm giận nguyt không buông ý

Dạ  trách hờn đàn chng t thơ

Gương lược nặng tình ân ái lắm

Ngoài thu lồng lng bóng trăng ch

 

                                   Vân Huỳnh  kính bút

  

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả BBT